Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thành phố Việt Trì: Nhiều cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp - TTCN

Thứ sáu, 05/01/2018, 08:29:15
Print + | - Font Size: A
Thành phố Việt Trì: Nhiều cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp - TTCN

Thành phố Việt Trì: Nhiều cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp - TTCN

A Font Size: - | +

img2139-1515115841

Công ty cổ phần CMC chuyên sản xuất gạch ốp lát, doanh thu đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động với thu nhập trên 10 triệu đồng/người/tháng.

PTĐT-Nhờ phát huy tốt các lợi thế sẵn có, kết hợp với các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ thu hút đầu tư nên sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua tiếp tục có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, tốc độ tăng trưởng công nghiệp của thành phố năm sau đều cao hơn năm trước, khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh. Năm 2017, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp xây dựng (giá so sánh 2010) toàn thành phố đạt 6.674 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm, tăng 9,76% so với năm 2016. Hiện trên địa bàn thành phố có 305 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thu hút và giải quyết việc làm cho 43.270 lao động với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng.

Những kết quả trên khẳng định năng lực nội tại cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc triển khai Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Ngoài thực hiện những chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh, thành phố đã có cơ chế khuyến khích tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX, các cơ sở sản xuất, hộ gia đình đầu tư phát triển sản xuất. Trong đó, quan tâm, chú trọng thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, thu nộp ngân sách lớn và thân thiện với môi trường. 

thuyvan-1515137085

Với những chủ trương, chính sách đó, nhiều dự án đã được đầu tư vào thành phố, từng bước hình thành các khu vực sản xuất tập trung, gắn mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp với xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp theo hướng bền vững. Thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, hướng dẫn việc xử lý chất thải, đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất, những thiếu sót trong thực hiện đều được chỉ đạo khắc phục kịp thời. Hiện nay, việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại tại KCN được các doanh nghiệp ký hợp đồng với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Bên cạnh việc định hướng và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển công nghiệp theo đúng quy hoạch đã được duyệt; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản để đảm bảo quyền được chuyển nhượng, giao dịch, thế chấp, tạo điều kiện huy động nguồn vốn cho các nhà đầu tư; phối hợp triển khai các chính sách tín dụng (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao) để các nhà đầu tư được tiếp cận và thụ hưởng các gói tín dụng ưu đãi. 
Thành phố cũng đặc biệt quan tâm khuyến khích các nhà đầu tư nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển giao; đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ theo hướng hiện đại, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng luôn được thành phố quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư được cung cấp điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, giao thông, bến bãi, nhất là mặt bằng sản xuất. 

Thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 thành phố có trên 5.500 doanh nghiệp, mỗi năm đóng góp của doanh nghiệp ngành công nghiệp-xây dựng đạt trên 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và trên 80% tổng thu ngân sách của thành phố, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư theo nguyên tắc tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường bền vững, ưu tiên các dự án đầu tư có giá trị gia tăng cao, tạo nguồn thu lâu dài cho ngân sách. Chuyển dịch cơ cấu phát triển công nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, áp dụng công nghệ cao, công nghiệp xanh. Công bố công khai quy hoạch công nghiệp, đất đai, các quy hoạch liên quan và danh mục các dự án mời gọi đầu tư theo thứ tự ưu tiên, cũng như các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động sang các ngành công nghiệp, dịch vụ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh...

Phương Thảo

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang