Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nông nghiệp trước ngưỡng cửa xuân mới

Thứ hai, 12/02/2018, 11:13:20
Print + | - Font Size: A
Nông nghiệp trước ngưỡng cửa xuân mới

Nông nghiệp trước ngưỡng cửa xuân mới

A Font Size: - | +

duc-minh-2-1518408877

Chăn nuôi thủy sản là một trong những thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đang được khuyến khích phát triển tại nhiều địa phương.
- Mô hình nuôi cá quả lai tại xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao.

PTĐT - Năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn về khí hậu, thời tiết cùng những thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng với định hướng phát triển quan trọng mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đề ra, ngành nông nghiệp của tỉnh đang có sự bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản - ngành kinh tế quan trọng đang tạo ra hiệu quả đích thực và phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đối với Phú Thọ, nông nghiệp luôn được coi là ngành kinh tế rất quan trọng, bởi trên 80% dân số trong tỉnh vẫn đang sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp không chỉ đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần giữ vững ổn định nền kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của kinh tế nông nghiệp, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao tới sản xuất nông, lâm nghiệp. Hàng năm, bên cạnh việc ban hành các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành cùng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông lâm nghiệp thủy sản, tỉnh cũng có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các thể chế, cơ chế chính sách nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao được sửa đổi, hoàn thiện, tạo được sự quan tâm và mở ra cơ hội thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

 Năm 2017, ngành nông nghiệp tiếp tục đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ về tư duy và cách tiếp cận mới trong chỉ đạo, điều hành thể hiện qua những con số mà ngành đạt được như năng suất lúa, sản lượng lương thực, giá trị tăng thêm... Đó là sự tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, theo hướng nâng cao chuỗi giá trị gia tăng, chú trọng phát triển nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm, các mô hình mới và tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn đầu tư nông nghiệp hướng đến tiêu chuẩn VietGAP, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Coi trọng việc gắn kết giữa doanh nghiệp với nông dân và xây dựng, phát triển mô hình nông nghiệp hiệu quả; ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. Tập trung tiếp xúc với các nhà đầu tư, tiếp cận các thị trường trong và ngoài nước để định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với thị trường tiêu thụ, tạo đầu ra sản phẩm cho nông dân. Tỉnh đã kêu gọi, kết nối để doanh nghiệp, nông dân hợp tác đầu tư trồng và bao tiêu một số sản phẩm rau củ, quả xuất khẩu. Về phía nông dân, chưa kể các mô hình sản xuất tiến bộ, hiệu quả kinh tế khá đã có từ trước đây, thời gian qua, tại một số địa phương trong tỉnh cũng đã hình thành chuỗi cung ứng rau, thịt sạch, phát triển cửa hàng cung ứng thực phẩm sạch ở các huyện, thành, thị…

Nhằm tạo bước đột phá mới cho sản xuất nông nghiệp theo định hướng của tỉnh, ngành nông nghiệp và PTNT đang tập trung chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; xác định rõ sản phẩm cây con chủ lực có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh cho từng địa phương (cây chè, cây ăn quả, chăn nuôi bò, lợn, thủy sản). Trên cơ sở quy hoạch, định hướng, ngành sẽ đẩy mạnh công tác dồn đổi, rà soát quỹ đất để tập trung đất đai tạo vùng sản xuất quy mô lớn; tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp vào đầu tư nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, nâng cao quy mô kinh tế hộ, phát triển gia trại, kinh tế hợp tác. 


img0203-1518408908

Cây bí đao xanh cho thu nhập bình quân từ 150-160 triệu đồng/ha đã góp phần giúp người dân xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, phát triển giao thông nội đồng, thủy lợi vùng đồi, nhằm cơ bản thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu và sản xuất theo hướng công nghệ cao. Tích cực tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; tăng cường hợp tác phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các chương trình mục tiêu, vốn huy động của nhân dân, doanh nghiệp để đầu tư hạ tầng, các công trình nông nghiệp thiết yếu. Đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, theo chuỗi liên kết với các hình thức phù hợp; tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chú trọng ưu tiên các doanh nghiệp có tiềm lực, có công nghệ cao trong sản xuất, chế biến sâu và thực hiện liên kết với các trang trại, HTX, các gia trại, hộ nông dân để đảm bảo phát triển bền vững. 

Đẩy mạnh các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất; tập trung thử nghiệm, ứng dụng, tiếp thu và chuyển giao có chọn lọc các thành tựu công nghệ cao, công nghệ tiên tiến của các nước phát triển với các hình thức phù hợp, nhất là giống, thủy lợi và quy trình công nghệ. Quan tâm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp công nghệ cao của tỉnh và các vùng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đổi mới mạnh mẽ và phát huy hiệu quả công tác khuyến nông ở tất cả các cấp để thúc đẩy ứng dụng TBKT vào sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng giống mới, công nghệ sinh học, quy trình sản xuất VietGAP, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, bảo quản, chế biến. Tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp và người sản xuất nghiên cứu, cập nhật thông tin, dự báo để điều chỉnh phương án sản xuất gắn với thị trường. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời chính sách phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, khuyến khích phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Năm mới, ngành nông nghiệp của tỉnh tiếp tục bước vào chặng đường mới với nhiều hướng đi mới. Hy vọng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, sự nỗ lực của bà con nông dân, nền nông nghiệp của tỉnh sẽ phát triển toàn diện, vững chắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đức Minh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang