Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Ba khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 12/10/2018, 06:03:35
Print + | - Font Size: A
Thanh Ba khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

Thanh Ba khởi sắc từ xây dựng nông thôn mới

A Font Size: - | +

dsc1019-1539270083
Người dân xã Vân Lĩnh tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng NTM.

PTĐT - Khi mới triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Thanh Ba gặp nhiều khó khăn như cơ sở hạ tầng còn yếu, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao… Sau hơn 7 năm nỗ lực triển khai thực hiện, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn, “công cuộc” XDNTM tại Thanh Ba đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, đến nay, huyện Thanh Ba có 8/26 xã được công nhận chuẩn NTM; bình quân mỗi xã trên địa bàn đã đạt được 15,08 tiêu chí; 100% còn lại các xã đạt từ 11 tiêu chí trở lên, 5 xã đạt từ 15-19 tiêu chí là: Khải Xuân, Thanh Hà, Võ Lao, Đỗ Sơn, Vân Lĩnh. 

Trong quá trình thực hiện XDNTM, xác định đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là khâu then chốt, các địa phương trong huyện tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, của tỉnh như: Chương trình phát triển giao thông nông thôn, chương trình nông nghiệp trọng điểm; chương trình 135… đồng thời tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để nâng cấp đường giao thông, xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, trụ sở UBND xã, trường học, trạm y tế, các công trình nước sạch, hệ thống kênh mương thủy lợi… 

Nhờ vậy, diện mạo nông thôn Thanh Ba ngày càng khởi sắc, điều kiện kết cấu hạ tầng được cải thiện, đời sống kinh tế-xã hội được nâng cao. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM toàn huyện đạt hơn 182 tỷ đồng; trong đó vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư ước đạt hơn 20 tỷ đồng; thực hiện cứng hóa được 100% (88,8/88,8km) đường giao thông liên xã, 168,8/185km đường thôn xóm, 403,8/429km đường giao thông nội đồng và đảm bảo 132,1/208km đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa… 

Cùng với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn, huyện Thanh Ba còn chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, thực hiện tốt việc dồn đổi, tích tụ đất đai, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Tranh thủ các nguồn vốn, dự án hỗ trợ, phát triển sản xuất, huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông phối hợp các địa phương mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân bón, máy móc phục vụ sản xuất. Tập trung phát huy lợi thế xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao như trồng bí xanh, nuôi gà ri lai, trồng cây ăn quả có múi: Bưởi Diễn, bưởi da xanh… mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao và vùng chè an toàn… Thông qua các dự án, mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân trong sản xuất, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ người dân giảm chi phí đầu tư, công lao động, tăng năng suất và thu nhập. 

Bên cạnh đó, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia XDNTM gắn với các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  nhằm nâng cao vai trò chủ thể của người dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo động lực chung sức XDNTM. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần người dân địa phương được cải thiện, công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân được đảm bảo. Hàng năm duy trì tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 85%, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 60% trở lên, tỷ lệ hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 90%, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 85%. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thanh Ba đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, giúp diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, Thanh Ba chủ trương phát huy lợi thế phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đạt chuẩn, tiếp tục tập trung huy động nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, khắc phục khó khăn trong thực hiện các tiêu chí: Môi trường, thu nhập, hộ nghèo…  Phấn đấu đến hết năm 2018, huyện Thanh Ba sẽ có thêm 4 xã: Thanh Hà, Khải Xuân, Võ Lao, Đỗ Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM, 3 xã cơ bản đạt chuẩn: Vân Lĩnh, Hanh Cù, Mạn Lạn; các xã còn lại tăng thêm 1-2 tiêu chí.

Thùy Phương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang