Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Công ty Cổ phần LICOGI 14: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ hai, 08/04/2019, 14:17:47
Print + | - Font Size: A
Công ty Cổ phần LICOGI 14: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần LICOGI 14: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

A Font Size: - | +

img-3367-1554707953

PTĐT - Ngày 8-4, Công ty Cổ phần LICOGI 14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban tổng giám đốc nhiệm kỳ 2014-2018; định hướng kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023.

img-3369-1554707969

Công ty CP Licogi14 hiện có gần 900 cổ đông, nắm giữ gần 15 triệu cổ phiếu. Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Licohi14 đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện có hiệu quả. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đều có sự tăng trưởng, doanh thu đạt 1.675/1.160 tỷ đồng (2014-2018), vượt kế hoạch 144%/năm; đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động; cổ tức cho cổ đông năm 2018 đạt 10%...

img-3359-1554707979

Tại đại hội, các cổ đông đã tham gia đóng góp ý kiến về các phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty… Trong nhiệm kỳ 2019-2023, Hội đồng quản trị Công ty xác định tiếp tục sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản trị, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tiếp tục triển khai Dự án cải tạo cảnh quan và xây dựng khu Ki-ot dịch vụ thương mại thuộc Khu đô thị Minh Phương; triển khai Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương; tiếp tục thi công xây lắp và kinh doanh bất động sản tại tỉnh Phú Thọ và Yên Bái.

Đại hội cũng đã bầu 5 thành viên vảo Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.

 

Hương Giang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang