Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lâm Thao: Lấy thu hút đầu tư làm động lực phát triển

Thứ sáu, 16/08/2019, 13:28:04
Print + | - Font Size: A
Lâm Thao: Lấy thu hút đầu tư làm động lực phát triển

Lâm Thao: Lấy thu hút đầu tư làm động lực phát triển

A Font Size: - | +

12345-1565931803
Lãnh đạo huyện Lâm Thao kiểm tra sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần toàn cầu xanh Vina -Cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ.

PTĐT - Lâm Thao là cửa ngõ quan trọng của tỉnh, nối Đông Bắc Bộ với Tây Bắc Bộ và là địa phương có nhiều lợi thế về giao thông, đất đai, con người... Phát huy tiềm năng sẵn có, trong những năm qua, huyện Lâm Thao đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp để bứt phá vươn lên mạnh mẽ.

Chú trọng cải cách hành chính

Ý thức rõ vai trò của thu hút đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Lâm Thao đặc biệt quan tâm đến đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nhất là thủ tục hành chính (TTHC) trong đầu tư - kinh doanh nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, minh bạch, mang tính cạnh tranh cao.

Theo đó, huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, tiến hành rà soát, xây dựng phương án rút ngắn thời gian thực hiện TTHC. Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nhận thức rõ tầm quan trọng, đảm bảo sự đồng nhất từ huyện đến cơ sở cùng chung tay, nỗ lực cải cách TTHC với tinh thần, trách nhiệm cao. Cụ thể, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm soát TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành; đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình, cách thức rà soát đánh giá theo quy định. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã được công bố, cập nhật thường xuyên, nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của UBND huyện, nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, tốn kém cho người dân, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, đáp ứng nhu cầu giao dịch của to chức, công dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết được 7.252 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết được 13.550 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Việc thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả các thủ tục đau tư giúp Các nhà đầu tư, doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án, tính khả thi cao và nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đã chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết 26 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh..., cắt giảm thời gian từ 3 - 10 ngày/thủ tục so với quy định, được các tổ chức, công dân đồng tình, nhất trí cao. Quá trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp trong huyện không có sai sót trong quá trình giải quyết TTHC nên chưa có phản ánh, kiến nghị nào về quy định hành chính và hành vi hành chính trên địa bàn huyện. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần tạo chuyển biến tích cực nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Qua đó, môi trường kinh doanh được cải thiện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

img9578-1565936400
Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội thị thị trấn Lâm Thao có tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng là công trình thi đua đặc biệt chào mừng 20 năm tái lập huyện.
- Các đồng chí lãnh đạo huyện Lâm Thao dự lễ gắn biển công trình.


Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư

Là huyện nông thôn mới nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là đầu tư phục vụ kết cấu hạ tầng, căn cứ vào nhu cầu và khả năng cân đối vốn đầu tư, huyện đẩy mạnh huy động các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước (NSNN), tạo môi trường thuận lợi huy động các nguồn xã hội hóa để đầu tư cơ sở hạ tầng. Huyện đã chủ động tiếp cận các nguồn vốn đầu tư từ các cơ chế, chính sách của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả huy động các nguồn lực tại chỗ thông qua cấp, đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình, dự án của bộ, ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xử lý vướng mắc để các dự án sớm được triển khai, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Quan điểm chỉ đạo trọng tâm và xuyên suốt là phải tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, đồng thời, đa dạng hoá các hình thức đầu tư; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá huy động nguồn lực đầu tư trong các lĩnh vực như: Văn hoá, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, y tế.

Nhờ vậy, tổng vốn huy động đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2011 - 2019 trên địa bàn huyện đạt 4.986 tỷ đồng, tăng bình quân 5%, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm 74%, vốn đầu tư của doanh nghiệp và tư nhân đạt 26%. Huyện hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 nhóm công trình, dự án trọng điểm thuộc các ngành kinh tế -xã hội. 6 tháng đầu năm 2019 hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt, đã thu hút được 2 dự án lớn với mức đầu tư 208 tỷ đồng là dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao và dự án chế biến lâm sản tại Cụm công nghiệp Hợp Hải - Kinh Kệ. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trên địa bàn đạt trên 104 tỷ đồng; giá trị giải ngân, thanh toán vốn đạt 125.733 triệu đồng. Kết cấu hạ tầng sau đầu tư xây dựng đã phát huy được hiệu quả, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu: Giao thông, thuỷ lợi, điện, thông tin truyền thông, các thiết chế văn hoá - xã hội, trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đã được đầu tư theo hướng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.

Hướng đi trong thời gian tới

Để tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính nhằm thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, huyện Lâm Thao tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn quy hoạch với kế hoạch; chú trọng xây dựng chương trình, dự án đồng thời sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước theo hướng tập trung, có trọng điểm, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, vượt quá khả năng huy động nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chú trọng xã hội hóa trong thu hút đầu tư nâng cấp các công trình hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các phòng, ban chuyên môn. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhằm tăng thu cho ngân sách huyện, xác định đây là một giải pháp thu ngân sách bền vững. Vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới, đi đôi với đẩy mạnh cải cách TTHC, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, khắc phục phiền hà, giảm chi phí cho tổ chức và công dân, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị trí là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, xây dựng Lâm Thao trở thành huyện nông thôn mới tiêu biểu trong tương lai không xa...
 

TRẦN HOÀI GIANG
Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang