Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giảm nghèo bền vững - Góc nhìn từ Tân Sơn

Thứ tư, 19/02/2020, 07:35:50
Print + | - Font Size: A
Giảm nghèo bền vững - Góc nhìn từ Tân Sơn

Giảm nghèo bền vững - Góc nhìn từ Tân Sơn

A Font Size: - | +

img-4637-1582072648
Hộ anh Hà Văn Tài ở khu Đường 2, xã Mỹ Thuận vay vốn từ Ngân hàng CSXH đầu tư mở rộng xưởng chế biến gỗ, vừa tạo việc làm cho 7-10 lao động, vừa mang lại thu nhập cao cho gia đình.

PTĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Tân Sơn một mặt đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cấp các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh, mặt khác hỗ trợ người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, ưu tiên cho vay vốn chính sách, trang bị kiến thức, tạo sự đa dạng về sinh kế… để nâng cao thu nhập. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện ngày càng giảm, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Sự vào cuộc đồng bộ, tích cực 

Tiếp nối chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của giai đoạn trước, từ năm 2016 trở lại đây huyện Tân Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016- 2020; thành lập tổ tư vấn; chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã triển khai thực hiện tốt các nội dung thuộc chương trình; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, sự tham gia ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong công tác xóa đói giảm nghèo. Hàng năm, huyện tranh thủ huy động mọi nguồn lực từ các chương trình dự án (30a, 135…) để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động; việc phân bổ nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ sản xuất dựa trên các quy định của Nhà nước và nhu cầu thực tế của từng địa phương. 

Với sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn lực huy động cho giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của toàn huyện đạt trên 800 tỷ đồng; trong đó bao gồm vốn lồng ghép từ các chương trình dự án, vốn huy động trong dân, còn lại là vốn ngân sách. Các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là đường giao thông, trường học  được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhu cầu thực tế. Sau khi hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng, hầu hết công trình đã phát huy hiệu quả, giải quyết được những khó khăn cho người dân trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Cơ cấu kinh tế của huyện ngày càng chuyển dịch theo hướng tích cực, từ huyện nghèo 30a, kinh tế thuần nông, đến năm 2018 Tân Sơn đã ra khỏi danh sách các huyện nghèo trong toàn quốc, hiện tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn chiếm 40,6%; công nghiệp xây dựng chiếm 15,9%; dịch vụ chiếm 43,5%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,96%. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt 65%; phòng học được kiên cố hóa đạt 86,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 49,5%. 

img-2467-1582072660
Được chính quyền địa phương tạo điều kiện vay vốn, trang bị kiến thức trong chăn nuôi, hộ ông Đinh Văn Phộc - khu Căng Đìa, xã Xuân Đài đầu tư nuôi bò sinh sản, trồng rừng, đến nay đã thoát nghèo, thu nhập đạt 80- 100 triệu đồng/năm. 

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Khu Căng Đìa, xã Xuân Đài có 73 hộ, chủ yếu là người Mường, trước đây gần như 100% hộ thuộc diện nghèo, nhà lá đơn sơ, thường thiếu đói vào những ngày giáp hạt, giao thông đi lại khó khăn, chưa có điện lưới quốc gia, trình độ dân trí thấp. Khi triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, chính quyền địa phương đã rất trăn trở, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, cử cán bộ bám sát địa bàn thực hiện ba cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” để động viên, tuyên truyền và hướng dẫn bà con trong khu đẩy mạnh phát triển sản xuất, đưa các giống lúa lai, ngô lai vào trồng để đảm bảo an ninh lương thực. Cùng với trồng lúa, hỗ trợ bà con trồng rừng sản xuất, bảo vệ rừng đầu nguồn, đầu tư nuôi trâu, bò sinh sản, gà nhiều cựa nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. 

Anh Hà Lương Thiện- Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đài cho biết: “Thay vì cho con cá, xã trao cần câu giúp các hộ dân thoát nghèo bền vững bằng việc tạo điều kiện để các hộ vay vốn của Ngân hàng CSXH thông qua sự ủy thác với các tổ chức đoàn thể địa phương, phối hợp với Trạm khuyến nông, các đơn vị dạy nghề trong và ngoài huyện tổ chức các lớp dạy nghề trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi… nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong sản xuất, đẩy mạnh áp dụng KHKT cho các nông hộ, để tự mỗi người dân vận dụng, nâng cao năng suất, hiệu quả cây trồng, vật nuôi, chuyển từ tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hóa”. 

Nhờ đó số hộ nghèo trong khu giảm xuống còn 33 hộ, thu nhập bình quân đạt 17-18 triệu đồng/người/năm, nhiều hộ đã xóa được nhà tạm, làm được nhà xây kiên cố, bán kiên cố. Mong muốn của bà con hiện nay là Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, điện lưới Quốc gia để kinh tế ngày càng phát triển. Tương tự, ở khu Cường Thịnh 1, xã Thạch Kiệt, phát huy lợi thế có tuyến QL32A đi qua, người dân đã chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển ngành nghề, dịch vụ, nhiều hộ vay vốn ưu đãi mở xưởng chế biến lâm sản, trồng rừng, cây có múi, cây nguyên liệu giấy… Sau nhiều nỗ lực, đến năm 2019, khu Cường Thịnh 1 đã trở thành khu dân cư nông thôn mới, toàn khu chỉ còn 1 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm.

Hiệu quả từ thực tế

Không riêng xã Xuân Đài hay Thạch Kiệt, thời gian qua thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, trên toàn huyện nhiều mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất đã phát huy hiệu quả như nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi gà nhiều cựa, trồng chè, trồng rừng, cây gỗ lớn, chế biến lâm sản… Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn Trần Khắc Thăng: Một trong những yếu tố quan trọng trong giảm nghèo bền vững chính là Tân Sơn đã phát huy và vận dụng tốt nguồn vốn tín dụng chính sách để hỗ trợ người dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Quá trình vận dụng đã tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị có liên quan trong việc tạo lập nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn vay sao cho có hiệu quả, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. Trong 5 năm qua (2014-2019) tổng số hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong toàn huyện được vay vốn từ Ngân hàng CSXH lên tới 16.290 hộ với tổng số tiền hơn 453 tỷ đồng, từ đó đã giúp cho 3.438 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; xây dựng 244 căn nhà cho hộ nghèo; giúp 505 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; xây dựng được 1.896 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 26,38% xuống còn 13,59%, giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 22,3 triệu đồng/người/năm. Đến nay huyện Tân Sơn đã có 1 xã, 14 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 11 tiêu chí NTM/1 xã.

Có thể thấy chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân mà còn giúp các xã của huyện Tân Sơn hoàn thành các tiêu chí khó (thu nhập, hộ nghèo, xây dựng cơ sở vật chất) trong NTM, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. 

Mai Phương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang