Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng

Thứ hai, 06/04/2020, 08:17:59
Print + | - Font Size: A
Khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng

Khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng

A Font Size: - | +

img6220-1586135988
Dự án đường xóm Lý, xóm Vân kết nối với Cụm công nghiệp Thanh Minh đang hoàn thành, đảm bảo tiến độ, thời gian dự án.

PTĐT - Những năm qua, công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm đúng quy trình, chế độ, chính sách và tiến độ thực hiện, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Để kịp thời khắc phục những khó khăn, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác GPMB, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhân dân, hạn chế đến việc kéo dài. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và xử lý những phát sinh, vướng mắc cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các quy trình, quy định, thủ tục được hoàn thiện, công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu người dân được tiếp cận với các thông tin về đất đai, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc tuyên truyền vận động nhân dân đã có sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã tới các xã, phường, khu dân cư nên trong quá trình triển khai thực hiện GPMB các dự án đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đa số hộ dân. Công tác phối hợp giữa UBND thị  xã với các sở, ban, ngành của tỉnh được tăng cường, kịp thời giải quyết một số bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện… Kết quả đó đã góp phần quan trọng giúp thị xã thu hút các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, tạo tiền đề sớm thực hiện mục tiêu đề án nâng cấp xã Thanh Minh và Văn Lung lên phường và thị xã trở thành thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ, một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở có lúc chưa thực sự toàn diện, sâu sát. Công tác GPMB chủ yếu do UBND các cấp và một số cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện, sự tham gia của một số phòng, ban liên quan, Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể chưa thường xuyên, liên tục. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, quy hoạch và quản lý đô thị còn bất cập. Một số dự án trọng điểm thời gian qua còn vướng mắc,  tuy đã được khắc phục nhưng vẫn ảnh hưởng đến tiến độ thi công như: Dự án đường trục chính nối trung tâm thị xã với Quốc lộ 2 (nay là đường Hùng Vương); nút IC-09 đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai, Khu công nghiệp Phú Hà. Ý thức chấp hành pháp luật đất đai của một bộ phận người dân còn hạn chế, tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng cơi nới trái phép vẫn còn diễn ra trên địa bàn một số xã, phường nhưng chưa được xử lý kịp thời...

 Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức, vai trò của một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa thực sự gương mẫu, thậm chí có việc còn buông lỏng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có việc còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm; thông tin chuyển tải đến nhân dân đôi lúc chưa kịp thời và chưa chính xác. Một số cán bộ làm công tác GPMB ý thức trách nhiệm chưa cao, năng lực còn hạn chế. Việc giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân do thi công làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt chậm được giải quyết. Một số dự án thay đổi trong thiết kế nên việc thu hồi đất để GPMB còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, quy định của pháp luật về đất đai và GPMB còn nhiều thay đổi, các văn bản dưới luật còn chồng chéo; một số nội dung chưa phù hợp với thực tế nên khó khăn trong quá trình giải quyết vụ việc...

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Trung ương, tỉnh và thị xã; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện mục tiêu nâng cấp thị xã trở thành thành phố, thiết nghĩ cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, GPMB, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch, đáp ứng tiến độ triển khai các dự án đầu tư; đặc biệt là các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý, rà soát lại hiện trạng sử dụng đất; quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân sau thu hồi đất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong GPMB để trục lợi... 

Thúy Hằng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang