Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thứ hai, 18/05/2020, 14:18:27
Print + | - Font Size: A
Hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

A Font Size: - | +

san-xuat-1589786408
Sản xuất lồng nuôi chim bồ câu tại HTX sản xuất và chăn nuôi Quốc Anh, huyện Cẩm Khê.

PTĐT - Năm 2019, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX của tỉnh có sự tăng trưởng trên các loại hình hoạt động. Tuy nhiên, trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp thủy sản mặc dù điều kiện thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi diễn biến phức tạp song kết quả đạt mức tăng trưởng khá; các HTX trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ… hoạt động ổn định. Đến nay, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tiếp tục phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển của kinh tế tập thể.

Những năm qua, hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã luôn đảm bảo theo đúng Điều lệ tổ chức và kế hoạch đã đề ra. Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã bám sát ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản lý, quy chế cho vay, quy chế quản lý tài chính, thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để tổ chức giải ngân nguồn vốn và công tác thu hồi nợ gốc, lãi vay đến kỳ hạn. Trong đó, Quỹ đã tập trung lựa chọn các HTX có nhu cầu vay vốn để tư vấn, hỗ trợ xây dựng phương án đầu tư tiếp cận nguồn vốn tại Quỹ để giải ngân nguồn vốn đạt 100%, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. Tính từ tháng 1/2019 đến nay, tổng số dự án được vay vốn của Quỹ là 53 dự án (trong đó 32 dự án là HTX chiếm 60% và 21 dự án là THT chiếm 40%) với tổng số tiền là 12,924 tỷ đồng. Trong đó: Số dự án vay để đầu tư, mở rộng phát triển tiểu thủ công nghiệp: 10 dự  án với tổng số tiền là: 2,507 tỷ đồng chiếm 19,4 % tỷ trọng cho vay; Số dự án vay đầu tư lĩnh vực nông, ngư nghiệp: 43 dự án với tổng số tiền là 10,417 tỷ đồng chiếm 80,6 % tỷ trọng cho vay. Hiện tại số dự án đang còn dư nợ tại Quỹ là 59 dự án với số tiền là 14,053 tỷ đồng... Qua kiểm tra, giám sát các HTX sử dụng vốn vay đúng mục đích theo phương án đầu tư, trả lãi đầy đủ dúng hạn theo cam kết, các dự án đều phát huy hiệu quả từ nguồn vốn vay, bắt đầu đã có nguồn thu từ dự án đầu tư…


san-xuat-2-1589786418
HTX sản xuất kinh doanh gạo nếp gà gáy Mỹ Lung từng bước hoàn thiện mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đến nay, hoạt động cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn và cải thiện hiệu quả về hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX; số lượng HTX/THT, thành viên HTX không ngừng phát triển. Tăng doanh thu HTX, THT bình quân  là  23,1%; lợi nhuận tăng bình quân 4,2%, vì vậy đã tháo gỡ khó khăn một phần về vốn cho các HTX/THT đạt khoảng 22,7%/ tổng nhu cầu vốn vay của các HTX/THT; tạo công ăn việc làm ổn định cho 1.350 thành viên và người lao động HTX/THT đồng thời đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp cho nhiều HTX có cơ hội áp dụng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt việc liên doanh liên kết đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản, tăng doanh thu, thu nhập ổn định cho HTX, tạo việc làm cho thành viên và người lao động, góp phần tăng ngân sách địa phương điển hình như: HTX sản xuất gạo nếp gà gáy Mỹ Lung và kinh doanh dịch vụ; HTX gà đồi An Phú; HTX DV NN TH Yên Lập, HTX công nghệ cao ecofarm Việt Trì, Tổ hợp tác trồng cây ăn quả Kiệt Sơn, HTX công nghệ cao Đoan Hùng... Việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi kịp thời đã góp phần giúp các HTX tăng cường nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm, vừa nâng cao uy tín các mô hình kinh tế tập thể, vừa tạo thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động và đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tạo sự gắn kết các thành viên HTX/THT và nâng cao vai trò, vị thế của Liên minh HTX tỉnh.

dsc00040-1589792506

Mô hình sản xuất dưa chuột an toàn tại HTX sản xuất và chế biến nông sản an toàn Tiên Phong, xã Hương Lung mang lại hiệu quả kinh tế cao cho thành viên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Quỹ còn có một số tồn tại, hạn chế như: Nguồn vốn hiện tại của Quỹ so với nhu cầu của các đơn vị còn rất nhỏ, mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu về vốn cho HTX/THT trên địa bàn tỉnh. Giá cả thị trường không ổn định, thiên tai, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của một số HTX, các HTX tham gia liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất còn hạn chế, hàng hóa sản xuất còn chưa đa dạng, khả năng cạnh tranh còn thấp...

Thời gian tới, để hoạt động và phát triển, Quỹ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả để khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế tập thể, góp phần vào xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Anh Tú

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang