Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Công ty cổ phần Licogi 14: Đại hội cổ đông thường niên 2020 

Thứ ba, 30/06/2020, 13:41:25
Print + | - Font Size: A
Công ty cổ phần Licogi 14: Đại hội cổ đông thường niên 2020 

Công ty cổ phần Licogi 14: Đại hội cổ đông thường niên 2020 

A Font Size: - | +

img-1578-1593499388
Các cổ đông tham gia biểu quyết các tờ trình.

PTĐT - Ngày 30/6, Công ty cổ phần Licogi14  tổ chức Đại hội cổ đông thường niên nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020. 

Năm 2019 là năm đầu thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT 5 năm 2019-2023. HĐQT Công ty CP Licogi 14 luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Năm qua, với khối lượng công việc lớn và nhiều khó khăn xong được sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, tập thể cổ đông, người lao động trong Công ty luôn đoàn kết cùng Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành, đưa tổng doanh thu năm 2019 đạt trên 274 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 100 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 20 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/ người/tháng. Năm 2019, HĐQT, Ban TGĐ điều hành Công ty cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong công tác đầu tư dự án liên quan đến thủ tục hành chính, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng... Do vậy, trong năm 2019, có dự án Công ty cùng với nhà đầu tư liên danh mới thực hiện đến bước phê duyệt trúng sơ tuyển.

Trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra, trong năm 2020, Công ty CP Licogi 14 tiếp tục tăng cường phát triển thị trường, lựa chọn đấu thầu các công trình xây lắp ở các dự án có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đầu tư các dự án như: Khu đô thị mới Nam Minh Phương; Khu kiot dịch vụ thương mại thuộc KĐT Minh Phương và nhiều dự án định hướng đầu tư khác với tổng mức đầu tư dự kiến 263 tỷ đồng. 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, sửa đổi, bổ sung điều lệ; tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 

Khánh Thy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang