Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Sơn: Tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm trên 2,48%

Thứ ba, 15/09/2020, 16:03 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

img9249-1600160697
Học sinh Trường THCS Yên Lương, huyện Thanh Sơn được hỗ trợ gạo, góp phần giảm bớt khó khăn.

PTĐT - Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Sơn, giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 18,33% (năm 2016) xuống còn 8,39% (cuối năm 2019). Trung bình mỗi năm giảm trên 2,48%, vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Được biết, tổng nguồn lực huy động phục vụ cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn từ 2016-2019 là trên 461,8 tỷ đồng, trong đó vốn do ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 107 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương và các nguồn huy động khác. Từ nguồn vốn này, huyện đã tập trung đầu tư 159 công trình hạ tầng cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và xã an toàn khu; duy tu, bảo dưỡng 35 công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; tập huấn nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. Cùng với đó, các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ y tế, nhà ở… cũng đã góp phần quan trọng nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo.

Huyện Thanh Sơn đặt ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm; thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm.      

Hồng Nhung

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security