Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2014

Thứ ba, 31/12/2013, 07:47:00
Print + | - Font Size: A
Phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2014

Phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2014

A Font Size: - | +

PTO- Ngày 13-12-2013, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số: 15/2013/NQ-HĐND về phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2014. Theo đó, tổng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2014 (chưa bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn TPCP) là 1.182,1 tỷ đồng, trong đó:

1
Đến nay, việc thi công tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua tỉnh Phú Thọ có chiều dài trên 62km đã đạt trên 60% khối lượng, cơ bản thông tuyến đường đất.
- Thi công đường cao tốc đoạn qua huyện Phù Ninh.
Ảnh: KHÁNH NGUYÊN

Vốn đầu tư XDCB tập trung cân đối qua ngân sách (bao gồm cả nguồn thu tiền sử dụng đất) 557,4 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh: 338,7 tỷ đồng (bao gồm 30 tỷ đồng hỗ trợ công tác lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); ngân sách cấp huyện, xã 218,7 tỷ đồng.

Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 624,7 tỷ đồng.

Nguyên tắc chung bố trí kế hoạch nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

Việc bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện theo đúng quy định tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Số 1792/CT-TTg ngày 15/01/2011, số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, số 14/CT-TTg ngày 18/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm 2011-2015 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện cân đối, bố trí cho các dự án theo thứ tự ưu tiên như sau:

(1) Ưu tiên trả nợ vốn vay ngân hàng phát triển, vốn vay Kho bạc Nhà nước, hoàn ứng ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh;

(2) Bố trí vốn cho các chương trình, dự án theo chỉ đạo của Trung ương; bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA và dự án bộ, ngành đầu tư;

 (3) Bố trí vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán;

 (4) Bố trí vốn cho các công trình cấp bách trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh;

(5) Bố trí vốn cho một số công trình cấp bách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của các ngành hoàn thành vào 31/12/2013;

(6) Bố trí vốn cho một số công trình hoàn thành vào 31/12/2014;

(7) Bố trí vốn cho một số công trình khởi công mới cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, có đủ các điều kiện theo quy định và hoàn thành thủ tục đầu tư trước ngày 31/10/2013, đã được Chính phủ và các bộ, ngành định hướng.

* Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện, xã được hưởng theo tỷ lệ điều tiết: Các huyện, thành, thị phải tập trung bố trí để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo lộ trình quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ (kể cả các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị làm chủ đầu tư). Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị phải phân bổ riêng từng nguồn để thuận lợi cho công tác quản lý, thanh quyết toán từng nguồn vốn theo quy định; gửi kết quả phân bổ vốn về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) để quản lý, giám sát trước ngày 30/01/2014.

Phương án bố trí

 Nguồn vốn đầu tư trong cân đối (bao gồm cả tiền thu sử dụng đất): 557,4 tỷ đồng, trong đó:

 Ngân sách cấp tỉnh: 338,7 tỷ đồng, chiếm 60,7%, trong đó:

- Trả nợ các khoản vốn vay ngân hàng phát triển là 58,078 tỷ đồng;

- Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2013 là 29,8 tỷ đồng;

- Hỗ trợ công tác lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 30,0 tỷ đồng;

- Hỗ trợ doanh nghiệp công ích 2,0 tỷ đồng;

- Bố trí vốn đối ứng dự án ODA và dự án bộ, ngành đầu tư là 25,0 tỷ đồng;

- Bố trí vốn thanh toán cho 46 công trình hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán là 44,071 tỷ đồng.

- Bố trí vốn đầu tư 48 dự án thuộc các ngành, lĩnh vực là 149,751 tỷ đồng.

Ngân sách huyện, xã (nguồn thu tiền sử dụng đất theo tỷ lệ điều tiết): 218,7 tỷ đồng, chiếm 39,3%: Tập trung bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản các dự án huyện, thành, thị làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương

Tổng số 624,7 tỷ đồng, thực hiện đăng ký phương án bố trí vốn cho các dự án thuộc 16 chương trình hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương đảm bảo đúng mục tiêu, mức vốn được giao, định hướng của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Riêng nguồn vốn Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg (6,0 tỷ đồng): Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho tỉnh phân bổ chi tiết sau khi có hướng dẫn của Ủy ban dân tộc và các bộ, ngành liên quan.

Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đối ứng ODA: Sau khi có văn bản thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến phương án phân bổ vốn báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

B.T

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang