Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phát triển công nghiệp hóa chất theo hướng bền vững

(baophutho.vn) - Công nghiệp hóa chất đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia và là ngành sản xuất lớn thứ năm toàn cầu. Đây cũng là ngành có đóng...

TIN BÀI KHÁC
Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp

20/07/2020

PTĐT - Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất công nghiệp trong những tháng đầu năm nay gặp nhiều khó khăn, thị trường giảm, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được, hàng xuất khẩu bị trả lại, lượng hàng tồn kho tăng cao… doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề, đặc biệt là ngành dệt may và phụ trợ, tiếp đó là điện tử, vật liệu xây dựng,...

Phát triển CN-TTCN: Bước đột phá ở Phù Ninh

03/07/2020

PTĐT - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Phù Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) để ổn định đời sống nhân dân, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Phù Ninh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

28/05/2020

PTĐT - Những năm qua, huyện Phù Ninh đã tăng cường xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo mặt bằng sạch, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh vào các Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn, nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đoan Hùng phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

05/05/2020

PTĐT - Để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, những năm qua huyện Đoan Hùng đã có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) nhằm nâng cao giá trị, sản lượng, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội...

Yên Lập phát triển cụm công nghiệp, tạo đà thúc đẩy sản xuất CN - TTCN

27/02/2020

PTĐT - Phát huy thế mạnh về tài nguyên, đất đai, lao động, thời gian qua, huyện Yên Lập đã có nhiều nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp (CN), cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh.

Hạ Hòa: Tạo động lực phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

26/12/2019

PTĐT - Sở hữu những lợi thế về vị trí địa lý, giao thông thuận tiện, sản xuất công nghiệp được hình thành ở Hạ Hòa khá sớm so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp của Hạ Hòa ...

Phù Ninh đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

02/12/2019

PTĐT - Từ nhiều năm nay, huyện Phù Ninh luôn xác định và tập trung ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), coi đây là hướng đi trọng tâm trong phát triển kinh tế của huyện.

Tân Sơn tạo nền cho công nghiệp phát triển

28/10/2019

PTĐT - Hơn 10 năm trước, khi thành lập huyện mới, huyện Tân Sơn đã “tính toán” đến việc phát huy lợi thế địa bàn để phát triển công nghiệp và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) nhằm từng bước phá bỏ thế thuần nông. Trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2010-2015 định hướng đến 2020, huyện đã có những giải pháp mang tính...