Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Thanh Ba đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp

(baophutho) - Những năm qua, cùng với việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn...

TIN BÀI KHÁC
Thanh Sơn đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân

24/05/2021

PTĐT - Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Thanh Sơn đang tập trung thu hoạch lúa vụ chiêm xuân và chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ trồng rừng

17/05/2021

PTĐT - Thời vụ trồng rừng có vai trò quan trọng trong sản xuất lâm nghiệp, tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng rừng trồng, do đó, tổ chức sản xuất lâm nghiệp...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lâm nghiệp

27/04/2021

PTĐT - Bằng nhiều giải pháp và hướng đi phù hợp, đến nay, kinh tế lâm nghiệp của tỉnh có bước phát triển tích cực. Việc lựa chọn nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong lâm nghiệp được đẩy mạnh nhằm nâng cao giá trị rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng.

Để cây bưởi thành cây trồng chủ lực theo hướng hàng hóa

19/01/2021

PTĐT - Những năm gần đây, cây bưởi đặc sản đã mang lại nguồn thu lớn cho hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đưa cây bưởi trở thành cây trồng chủ lực và phát triển thành sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu Phú Thọ...

Khai thác tiềm năng phát triển thủy sản ở Tam Nông

14/01/2021

PTĐT - Có lợi thế về diện tích mặt nước, truyền thống và kinh nghiệm nuôi thủy sản song năng suất và sản lượng thủy sản của huyện Tam Nông chưa thực sự xứng với tiềm năng. Vì vậy, để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, Tam Nông đã có nhiều chính sách khuyến khích phát triển thủy sản, trở thành một trong những chương trình kinh tế trọng điểm của...

Phát triển lâm sản ngoài gỗ, tạo sinh kế, bảo vệ rừng bền vững

14/10/2020

PTĐT - Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) thường có giá trị kinh tế cao, mang tính ổn định, có khả năng kinh doanh liên tục, phù hợp với quy mô phát triển kinh tế hộ và cộng đồng.

Nông dân “thời @”

07/10/2020

PTĐT - Nếu như trước đây, người nông dân còn khá xa lạ với mạng Internet, thì hiện nay, nhiều người đã “ăn nên làm gia” thông qua mạng Internet

Tăng cường phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp trong các làng nghề

21/09/2020

PTĐT - Với nhiều cơ chế và chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh, những năm gần đây các làng nghề trong tỉnh đã có hướng phát triển ổn định...