Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Yên Lập phát huy thế mạnh kinh tế đồi rừng

Thứ sáu, 01/06/2018, 06:28:21
Print + | - Font Size: A
Yên Lập phát huy thế mạnh kinh tế đồi rừng

Yên Lập phát huy thế mạnh kinh tế đồi rừng

A Font Size: - | +

dong-thinh-1527809408

Hiện nay, 100% diện tích đất lâm nghiệp của xã Đồng Thịnh được trồng, khoanh nuôi bảo vệ, tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế đồi rừng, mang lại hiệu quả cao.
- Trang trại tổng hợp hơn 5ha của gia đình ông Đinh Văn Hồng ở khu Đồng Tiến cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

PTĐT - Huyện Yên Lập  có tổng diện tích đất tự nhiên trên 43.800ha, trong đó đất đồi rừng chiếm 77%, gồm các loại đất rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất; lao động trong độ tuổi chiếm 54% với hơn 50 ngàn người, là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế đồi rừng tại địa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, tiếp tục xác định phát triển kinh tế đồi rừng là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Theo ông Hoàng Văn Cường - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, xác định tiềm năng và lợi thế của kinh tế đồi rừng, thời gian qua huyện tăng cường phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, quản lý tài nguyên rừng, đất rừng và quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của kinh tế đồi rừng. Từ năm 2011 đến nay, địa phương tập trung duy trì và phát triển trồng cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ, cây nguyên liệu giấy, sản lượng gỗ nguyên liệu khai thác hàng năm đạt hơn 100.000m3; diện tích chè trồng lại và trồng mới bằng giống LDP1, LDP2, PH11 và chè Shan tuyết đạt hơn 430ha… 

Đến nay, huyện quản lý, bảo vệ có hiệu quả hơn 33.600ha đất quy hoạch cho phát triển kinh tế đồi rừng ở 17 xã, thị trấn, gồm hơn 8.400ha đất rừng phòng hộ; 330ha rừng đặc dụng; hơn 24.800ha đất rừng sản xuất; nâng độ che phủ rừng đạt 68,4%. Hầu hết các diện tích đất lâm nghiệp, đất đồi vườn được trồng và khoanh nuôi bảo vệ. Các mô hình liên doanh liên kết, trồng rừng thâm canh tiếp tục phát huy hiệu quả. Nguồn lợi từ kinh tế đồi rừng trở thành nguồn thu chiếm tỷ trọng khá, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ kinh tế đồi rừng. 

Trên địa bàn huyện, ngày càng xuất hiện nhiều gương làm giàu từ phát triển kinh tế đồi rừng, điển hình như các mô hình: Trồng rừng của ông Nguyễn Văn Thêm ở khu 4, xã Mỹ Lung, ông Nguyễn Trung Kỳ xã Trung Sơn…; chăn nuôi của ông Hà Văn Hạnh ở khu Phú Thịnh, xã Lương Sơn và ông Đinh Quốc Văn ở khu 3 Đồng Xuân, ông Đinh Văn Chung ở khu 4, xã Xuân Viên…; sản xuất kinh doanh tổng hợp của bà Kiều Thị Thịnh ở khu Minh Tiến xã Đồng Thịnh, ông Đỗ Ngọc Quý, xã Ngọc Đồng…; đầu tư máy móc chế biến sản phẩm lâm nghiệp của ông Nguyễn Công Thế ở khu Phú Thịnh xã Lương Sơn, bà Nguyễn Thị Tâm ở khu Tân Hoa xã Đồng Thịnh…

Mục tiêu của huyện, đến năm 2020 đưa phát triển kinh tế đồi rừng trở thành một trong 3 khâu đột phá chiến lược của huyện; phấn đấu mức tăng trưởng của ngành nông, lâm nghiệp đạt trên 4,67%/năm. Để thực hiện huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên rừng, đất rừng và quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, của cộng đồng dân cư khi tham gia phát triển kinh tế đồi rừng; huy động tốt các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sử dụng ngày càng có hiệu quả các loại đất trống, vườn tạp, gắn phát triển kinh tế đồi rừng với du lịch sinh thái; thiết lập mối quan hệ giữa sản xuất, quản lý, bảo vệ với phát triển rừng bền vững, góp phần ổn định cuộc sống, tạo được nhiều việc làm và tăng thu nhập tiến tới làm giàu trên đất đồi rừng. Phấn đấu, mỗi năm trồng mới từ 1.000ha rừng sản xuất, 250 ngàn cây phân tán, 100 ngàn m3 gỗ khai thác trở lên; phát triển ổn định 2.000ha chè, trồng lại, trồng mới bằng các giống mới có năng suất, chất lượng cao.

Ngọc Lam

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang