Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kết quả xây dựng nông thôn mới ở Thanh Ba

PTĐT - Sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thanh Ba đã đạt được kết quả tiến bộ. Trong...

TIN BÀI KHÁC
Sơn Hùng đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới

22/02/2019

PTĐT - Ngày 22-2, UBND huyện Thanh Sơn tổ chức công bố, trao Bằng công nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) cho xã Sơn Hùng. 

Sôi nổi phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới

29/01/2019

PTĐT - Toàn tỉnh hiện có 133 khu dân cư nông thôn mới, 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới. Các địa phương gồm thành phố Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, huyện Thanh Thủy có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thanh Ba chuyển mình sau xây dựng nông thôn mới

15/01/2019

PTĐT- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Thanh Ba đã có những cách làm hay, sáng tạo, đạt được hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới

11/01/2019

PTĐT - Với vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Thanh Thủy...

Tề Lễ về đích nông thôn mới

08/01/2019

Lan tỏa phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới

05/01/2019

PTĐT - Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) để người dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu, xóm có nếp sống văn hóa, văn minh, môi trường và an ninh được đảm bảo...

Xây dựng nông thôn mới - Khởi nguồn từ khu dân cư

31/12/2018

PTĐT - Xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) là cách làm thiết thực, tạo tiền đề, cơ sở để xây dựng xã đạt chuẩn NTM bền vững đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện.

Cát Trù xây dựng nông thôn mới

28/12/2018

PTĐT- Xã Cát Trù (Cẩm Khê) đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới (NTM). Để đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đang nỗ lực hoàn thành tiêu chí thu nhập và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để sớm được công nhận xã NTM vào cuối năm 2018.