Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Hoàng Xá: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

PTĐT- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Thanh Thủy, xã Hoàng Xá đang tập trung huy động mọi nguồn lực,...

TIN BÀI KHÁC
Thanh Sơn: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình

27/07/2017

PTĐT- Đến thời điểm này, huyện Thanh Sơn  có 1 xã ( Lương Nha) đạt chuẩn NTM, 5 xã đạt từ 12- 16 tiêu chí, 16 xã đạt từ 7 đến 10 tiêu chí, bình quân tiêu chí 6 tháng đầu năm 2017...

Tất Thắng: Phát huy vai trò khuyến nông trong xây dựng nông thôn mới

20/07/2017

PTĐT- Những năm qua, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn đã phát huy tốt vai trò của hoạt động khuyến nông trong thực hiện các dự án phát triển sản xuất; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm...

Thanh Ba: Dồn sức thực hiện tiêu chí giao thông

17/07/2017

PTĐT- Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng để tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí khác...

Tân Sơn huy động nguồn lực phát triển giao thông nông thôn

10/07/2017

PTĐT- Là huyện miền núi đặc biệt khó khăn, được thụ hưởng các chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững cộng với nguồn vốn từ các chương trình 134, 135, 229, nông thôn mới...

Vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới

05/07/2017

PTĐT- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong tỉnh quan tâm, nhờ đó toàn tỉnh có 44 xã đạt NTM. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú...

Yên Lập nỗ lực đảm bảo lộ trình xây dựng nông thôn mới

03/07/2017

PTĐT- Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, đến nay huyện Yên Lập mới có một xã Hưng Long đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5-9 tiêu chí...

Thanh Thủy phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

29/06/2017

PTĐT- Sau hơn 5 năm nỗ lực phấn đấu, đến nay Thanh Thủy đã có 7/14 xã được công nhận đạt tiêu chí xã NTM; bình quân chung các xã toàn huyện đạt 16,5/19 tiêu chí...

Thanh Đình: Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới

27/06/2017

PTĐT- Sau hơn một năm cán đích xã nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể...