Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ năm, 31/08/2017, 07:54:49
Print + | - Font Size: A
Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

A Font Size: - | +

giao-thong-ntm-o-sai-nga-1504140981

Nhờ sự đồng thuận, chung tay xây dựng NTM, hệ thống đường giao thông nông thôn ở xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê ngày càng được kiên cố.

PTĐT- Năm 2015, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, toàn bộ hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tỉnh đã hưởng ứng tích cực, triển khai đồng bộ đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Các nội dung của cuộc vận động đã được thực hiện sôi nổi, rộng khắp trên tất cả mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân…

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là sự kế thừa, tiếp nối của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 

Để cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, toàn diện và có sức lan tỏa vào đời sống xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động trong toàn hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia, thực hiện tốt các nội dung cơ bản của cuộc vận động như: Tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn khu dân cư; tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động bằng nhiều cách làm thiết thực như: Hiến đất, ủng hộ tiền, vật tư, đóng góp ngày công lao động để xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi; giúp nhau về vốn, con giống, cây giống, kỹ thuật nuôi trồng, giới thiệu việc làm… Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hiến hàng chục ngàn m2 đất và tài sản trên đất phục vụ cho việc thi công các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; mở rộng đường liên thôn… Đến nay, toàn tỉnh đã có 44 xã đạt chuẩn NTM, tăng 20 xã so với năm 2015; 29 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 71 xã đạt từ 10-14 tiêu chí và 107 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 11,4 tiêu chí/xã. Huyện Lâm Thao đã được Thủ tướng Chính phủ công nhân đạt chuẩn NTM. Đời sống nhân dân được cải thiện, số hộ nghèo đã giảm xuống còn 10,51%.

Song song với việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2016, toàn tỉnh có 87,8% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 86,8% khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, nâng tổng số xã đạt tiêu chí về văn hóa lên 222/247 xã, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, tạo môi trường văn hóa lành mạnh.

Ông Nguyễn Hải Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ở Cẩm Khê đã thu hút sự vào cuộc của 305 khu dân cư trong toàn huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhân dân các khu đã giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2016, toàn huyện có hơn 1 nghìn hộ thoát nghèo; 37 mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Để xây dựng các xã NTM trên địa bàn, nhân dân trong huyện đã hiến gần 60 nghìn m2 đất để làm các công trình công cộng; ủng hộ, hỗ trợ gần 4,8 tỷ đồng, đóng góp hàng trăm ngày công lao động… Cuộc vận động đã phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong  triển khai thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, tạo niềm tin trong nhân dân, từ đó thu hút mọi người cùng tham gia. Một số địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM, đặc biệt chú trọng đến xây dựng mô hình điểm để nhân rộng. 

Điển hình như Ủy ban MTTQ huyện Đoan Hùng đã triển khai mô hình điểm về “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường” ở xã Yên Kiện với tiêu chí “4 phải 4 không” đã được nhân dân trong huyện thực hiện nghiêm túc, bảo vệ cảnh quan môi trường, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM. Đây cũng là mô hình điểm trong việc triển khai tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM được nhiều địa phương khác trong tỉnh học tập. Đồng chí Phùng Đức Ấm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đoan Hùng cho hay: Các nội dung, chương trình hoạt động của cuộc vận động được thực hiện lồng ghép với chương trình xây dựng NTM và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác ở địa phương, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại nông thôn với phát triển văn hóa, tập trung các giải pháp phát triển sản xuất kết hợp với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao thu nhập cho người dân. 

MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt, trồng cây xanh; xây dựng các mô hình cổng nhà, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều xã đã xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Năm 2016, toàn tỉnh có 74 xã đạt tiêu chí về môi trường.

Việc thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được triển khai có chiều sâu. Nhân dân được tham gia bàn bạc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước phù hợp; xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, các tổ hòa giải, tổ an ninh thôn, xóm, khu phố, các câu lạc bộ tự nguyện theo giới tính, lứa tuổi... làm cho cuộc vận động thêm sinh động, phong phú, được nhân dân đồng tình ủng hộ và hưởng ứng tham gia. Các sinh hoạt tập thể của nhân dân ở cộng đồng được phát triển, nội dung sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư ngày càng thiết thực, sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận và các chi hội tổ chức thành viên phong phú, hiệu quả, công tác giám sát cán bộ, đảng viên ở cộng đồng dân cư được nhiều địa phương thực hiện tốt, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, tạo sự thống nhất giữa “ý Đảng lòng dân”, tăng cường đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân; mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng lực lượng chính trị cơ sở vững mạnh, trận địa lòng dân được củng cố vững chắc.

Hương Giang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang