Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh ở thị xã Phú Thọ

Thứ ba, 22/08/2017, 08:09:19
Print + | - Font Size: A
Xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh ở thị xã Phú Thọ

Xây dựng nông thôn mới,  đô thị văn minh ở thị xã Phú Thọ

A Font Size: - | +

img22921-1503364253

Tuyến phố Nguyễn Tất Thành (phường Hùng Vương) được công nhận tuyến phố văn minh đô thị.
 

PTĐT- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ các cấp phát động được thị xã Phú Thọ triển khai tốt ở các địa phương. 10/10 xã phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả việc tập hợp sức mạnh đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực như hiện vật, ngày công lao động. Việc huy động các nguồn lực tại cộng đồng dân cư kết hợp với các nguồn hỗ trợ để thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo; chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng được triển khai có hiệu quả.  Thời gian qua, thị xã đã vận động được gần 900 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,2%, hộ cận nghèo còn 3,8%. 

Để có kết quả trên, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các quy hoạch trên địa bàn như: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch kết cấu hạ tầng nông thôn, quy hoạch phát triển không gian nông thôn; tham gia góp sức, góp công cùng Nhà nước làm đường giao thông, công trình thủy lợi, công lao động, hiện vật, hiến đất, công trình, áp dụng các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả cao. Thị xã còn đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế, trang trại, hợp tác xã; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ quy mô vừa và nhỏ, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất; liên kết, hỗ trợ các thành phần kinh tế, các địa phương trên địa bàn giúp đỡ lẫn nhau thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM; triển khai các tuyến phố văn minh trên địa bàn. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hùng Vương cho biết: Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng bộ phường về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Nhờ đó, phường Hùng Vương đã xây dựng 3 tuyến phố văn minh làm điểm cho các đơn vị khác học tập, trong đó tuyến phố văn minh  Nguyễn Tất Thành đã được công nhận còn 2 tuyến phố Tân Lập và Tân An đang tiếp tục hoàn tất để sớm được công nhận. Bằng những việc làm cụ thể trong thực hiện cuộc vận động đã góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhân dân, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của thị xã trung du.

MTTQ các cấp thị xã Phú Thọ cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2016, thị xã có 10.500/10.884 hộ gia đình ký cam kết thực hiện nông thôn mới, đạt 96%; 87,5% số gia đình đạt gia đình văn hóa; 89,7% khu dân cư đạt khu văn hóa. Hiện, thị xã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Thanh Minh và Hà Lộc. Xã Phú Hộ đạt 18/19 tiêu chí, xã Văn Lung đạt 17/19 tiêu chí, xã Hà Thạch đạt 15/19 tiêu chí. Gần 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; 70% các điểm dân cư tập trung ở các xã được thu gom rác sinh hoạt, tỷ lệ thu gom rác sinh hoạt khu vực nội thị đạt 100%...

Bà Phạm Thị Thanh Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Phú Thọ cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” còn được MTTQ các cấp trong toàn thị xã đẩy mạnh thông qua các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí… nhằm từng bước nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa của mỗi người dân; vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn. Trong thời gian tới, MTTQ các cấp cùng với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân thoát nghèo bền vững…

Hương Giang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang