Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thông tin và truyền thông - Tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 07/09/2017, 09:59:30
Print + | - Font Size: A
Thông tin và truyền thông - Tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

Thông tin và truyền thông - Tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

A Font Size: - | +

image001-1504753181

Bưu điện văn hóa huyện Thanh Thủy sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch với người dân.


PTĐT- Trong giai đoạn hội nhập, thông tin và truyền thông ngày càng chứng tỏ vai trò là bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội, là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương. Trước yêu cầu của tình hình mới, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 441/QĐ - BTTTT, quy định chi tiết việc thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Thêm chỉ tiêu mới

Theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, tiêu chí số 8 về hoạt động bưu điện bao gồm hai chỉ tiêu là xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông và xã có Internet đến thôn, bản. Tính đến hết năm 2016, trong số 247 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh đã có 245 xã đạt tiêu chí này (đạt 99%). Tuy nhiên, rà soát theo Bộ tiêu chí mới ban hành giai đoạn 2016 - 2020, số xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông chỉ còn 146 xã (đạt 59%). Hai chỉ tiêu mới bổ sung là xã có đài truyền thanh, hệ thống loa đến các thôn và có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành là những nội dung còn khó thực hiện.

Đăng ký về đích nông thôn mới trong giai đoạn 2017 - 2020, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí thông tin và truyền thông. Ông Đinh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Đài Truyền thanh xã cho biết: “Việc thực hiện tiêu chí mới là có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn giúp xã đưa các văn bản, hướng dẫn của tỉnh, huyện và các bản tin tuyên truyền pháp luật đến với người dân nhanh hơn. Tuy nhiên, hiện nay xã vẫn chưa thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Không chỉ Tất Thắng, toàn huyện Thanh Sơn hiện mới chỉ có 1/22 xã đạt tiêu chí này.

Thực té cho thấy, hạ tầng mạng lưới của đài truyền thanh ở một số xã, thôn bị xuống cấp, chưa phát huy hết tác dụng của hệ thống loa truyền thanh đến các thôn, xóm để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Không chỉ với các xã đang phấn đấu đạt nông thôn mới mà đối với các xã đã đạt, để củng cố, giữ vững chỉ tiêu số 8, việc đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo công tác tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đang là vấn đề cần quan tâm.

“Giảm nghèo” thông tin

Thực chất, tiêu chí thông tin truyền thông hướng đến mục tiêu cơ bản là đưa thông tin về cơ sở, góp phần “giảm nghèo” về thông tin. Các chỉ tiêu về điểm phục vụ bưu chính, điểm dịch vụ viễn thông, Internet và đặc biệt là hai chỉ tiêu mới về đài truyền thanh và loa đến thôn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đều nằm trong quá trình xây dựng  các thiết chế thông tin cơ sở phù hợp với giai đoạn hội nhập.

Theo số liệu thống kê hiện nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh có hạ tầng kỹ thuật viễn thông, 100% số xã có ít nhất một điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; 92,3% khu dân cư có loa truyền thanh đảm bảo phủ sóng trên 85% cả về diện tích và dân số; khoảng 60% số xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Thời gian tới, các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất; quan tâm vận hành, khai thác, bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị thông tin và truyền thông, tích cực nghiên cứu, sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. Đồng thời hướng dẫn các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 tiếp tục duy trì, củng cố nâng cao chất lượng thông tin và truyền thông theo tiêu chuẩn mới. Tăng cường triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành đến 100% các xã, từng bước đáp ứng công tác quản lý, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Với sự nỗ lực, đồng lòng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng sự ủng hộ của người dân, tin tưởng rằng việc thực hiện tiêu chí thứ 8 trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được hoàn thiện, góp phần đưa Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình.

Khánh Trang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang