Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lâm Thao: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Thứ ba, 03/04/2018, 15:25:17
Print + | - Font Size: A
Lâm Thao: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Lâm Thao: Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

A Font Size: - | +

anh-ot-ban-nguyen-1522744002

Người dân xã Bản Nguyên (Lâm Thao) chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng ớt cho thu nhập cao hơn.

PTĐT - Với lợi thế là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh, huyện Lâm Thao có diện tích  ruộng đồng bằng phẳng, đất đai màu mỡ; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, kinh tế, văn hóa xã hội phát triển; trình độ dân trí đồng đều. Đến nay, Lâm Thao là huyện nông thôn mới (NTM) duy nhất của tỉnh và là địa phương nằm trong tốp 10 cả nước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Xã Sơn Dương (Lâm Thao) được chọn là một trong ba xã của tỉnh thực hiện thí điểm xây dựng NTM nên có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ kinh nghiệm của Sơn Dương, huyện đã chỉ đạo các xã trên địa bàn vận dụng vào địa phương mình cho linh hoạt và phù hợp tình hình thực tế. Huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân về thực hiện xây dựng NTM. Sau hơn 7 năm thực hiện chương trình, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 32 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn dưới 3,57%, giảm 3,72% so với năm 2010.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lâm Thao còn có một số khó khăn như: Quy hoạch phát triển sản xuất mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, chưa tạo được số lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao; chưa hoàn thành việc dồn đổi ruộng đất, nguồn vốn phân bổ hàng năm từ ngân sách Trung ương thấp, nguồn ngân sách tỉnh hạn chế, việc huy động sức dân để đầu tư các công trình còn gặp khó khăn… Trước tình hình đó, huyện đã tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thành Đề án quy hoạch của 12 xã, đồng thời lựa chọn lộ trình cho từng xã; lựa chọn hạng mục dự án, chương trình để ưu tiên bố trí vốn tập trung đầu tư, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí đồng bộ, đạt chuẩn theo quy định.

Phát triển sản xuất là mục tiêu quan trọng của chương trình nhằm  hoàn thiện các tiêu chí NTM và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, do đó, huyện đã tập trung chỉ đạo ứng dụng tiến bộ KHKT, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và liên kết 4 nhà. Đến thời điểm này, tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp của huyện đạt khoảng 65%; tỷ lệ lúa lai, lúa chất lượng cao trên địa bàn đạt gần 70%; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 61 tạ/ha. 

Huyện đã quy hoạch 5 điểm sản xuất lúa tập trung tại 12 xã, trong đó có 2 vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại Cao Xá và Vĩnh Lại, quy mô 100ha/vùng; vùng sản xuất ngô giống, quy mô 80ha ở xã Kinh Kệ; vùng sản xuất rau an toàn, quy mô 20ha, tập trung tại các xã: Cao Xá, Tứ Xã, Vĩnh Lại, Bản Nguyên; 420ha nuôi trồng thủy sản tập trung ở Tứ Xã, Sơn Vi, Vĩnh Lại; có 39 trang trại đạt tiêu chuẩn của Bộ NN&PTNT cùng hơn 300 hộ chăn nuôi tổng hợp kết hợp nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao; 6 làng nghề... 

Song song với phát triển sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung thu hút đầu tư các dự án vào cụm công nghiệp của huyện và cụm làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Vi nhằm giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân. Với cách làm đổi mới, hiệu quả trong tổ chức sản xuất đã nâng giá trị sản xuất bình quân của huyện đạt 120 triệu đồng/ha/năm. 

Ông Hán Văn Thiều - Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết: Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, xã đã chú trọng chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng giá trị trên đơn vị diện tích, hội nhập với thị trường. Trong 6 năm, xã đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, cứng hóa được 8,25km giao thông nội đồng, 2,5km kênh mương; chuyển đổi cơ cấu giống, đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất; chú trọng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các kỹ thuật thâm canh, xen canh tăng vụ; khuyến cáo các hộ dân cải tạo vườn tạp, đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất. Nhờ cách làm đó đã nâng giá trị sản xuất từ 91 triệu đồng/ha canh tác năm 2011 lên 120 triệu đồng năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 3,73%.

Xác định việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là vấn đề quan trọng, đảm bảo có sự thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huyện đã có sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, lựa chọn nhóm công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn xã hội hóa để đầu tư. Trong 5 năm, toàn huyện đã huy động được trên 5.200 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách Nhà nước chiếm tỷ lệ 6,4%; vốn doanh nghiệp chiếm 25,8%; vốn đầu tư và đóng góp của nhân dân chiếm 25,2%, còn lại là vốn HTX và vốn vay. Từ các nguồn vốn trên, huyện đã đầu tư xây dựng, cứng hóa được trên 570km đường giao thông, góp phần đưa tỷ lệ cứng hóa đường giao thông của huyện đạt cao. Đường trục xã, liên xã tỷ lệ cứng hóa đạt 100%; đường trục thôn, xóm đạt 92%; đường ngõ, xóm đạt 98%; cứng hóa được gần 130km kênh mương chính...

Các công trình trường học, trạm y tế, chợ nông thôn được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa.  Cùng với các công trình phúc lợi và dân sinh được cải thiện, công trình nhà ở dân cư ở các địa phương - một trong những tiêu chí chủ chốt của Bộ tiêu chí NTM cũng không ngừng được nâng cấp. Đã có tổng số gần 1.000 căn nhà được xây mới với tổng kinh phí trên 464 tỷ đồng, đưa số hộ có nhà đạt chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 97%. Trên địa bàn toàn huyện hiện không còn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Thời điểm này, 14/14 xã thị trấn của huyện Lâm Thao đều đã tiến hành quy trình xử lý phân loại, thu gom rác thải theo đúng quy trình, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước mặt của những năm trước.


dsc00254-1522744024

Mô hình nuôi cá tại xã Xuân Huy theo hướng bán công nghiệp cho năng suất, sản lượng cao.

Đi đôi với tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, việc phát triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của người dân luôn được Đảng bộ, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện. Đã có trên 93% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 68% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% khu dân cư có nhà văn hóa cùng hàng trăm, sân chơi, bãi tập, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Từ phong trào xây dựng NTM đã hình thành bộ máy tổ chức hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn, bám sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, từ đó khơi dậy được nguồn lực đáng kể cho xây dựng NTM.

Đồng chí Lê Đức Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thách thức đối với địa phương đã được công nhận đạt chuẩn NTM là từ năm 2017, yêu cầu về mức độ hoàn thành các tiêu chí tăng lên, vì vậy huyện đã có nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Một số tiêu chí mềm như thu nhập, môi trường… dễ biến động đòi hỏi địa phương phải triển khai nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân, bảo đảm sự tăng trưởng, phát triển bền vững, hoàn thành những công trình, dự án theo quy định, không để nợ đọng sau khi hoàn thành. Quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí môi trường, giảm nghèo, an ninh trật tự xã hội. 

Ngoài ra, theo quy định mới của Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, các địa phương cũng tiến hành rà soát, tập trung nâng cao tỷ lệ tham gia bảo y tế, thu nhập của người dân. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với quyết tâm phát triển các tiêu chí NTM; đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, khuyến khích nhân dân cùng tham gia theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm; lấy vốn của dân để lo cho dân”; tăng cường thực hiện đồn đổi ruộng đất để hình thành vùng sản xuất tập trung, quy mô 400-500ha trồng cây rau củ xuất khẩu, vùng sản xuất rau an toàn, cánh đồng mẫu lớn, vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; giải quyết có hiệu quả vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới văn minh, sạch đẹp...

Hương Giang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang