Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phù Ninh xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 15/03/2019, 07:37:54
Print + | - Font Size: A
Phù Ninh xây dựng nông thôn mới

Phù Ninh xây dựng nông thôn mới

A Font Size: - | +

phu-ninh-1552610379
Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn ở Phù Ninh.

PTĐT - Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Phù Ninh đã có nhiều khởi sắc. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm đến phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Bước vào thực hiện chương trình xây dựng NTM Ban chỉ đạo huyện xác định phát triển sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, từ đó Đảng bộ, chính quyền huyện đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Sau hai năm rưỡi thực hiện chương trình quốc gia xây dựng NTM, huyện Phù Ninh đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 32,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm đạt 1,19%/năm, hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95% (trong đó có trên 55% số hộ được sử dụng nước sạch). Đến nay đã có 7/18 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí (bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã). 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn coi trọng công tác tuyên truyền ý nghĩa của xây dựng NTM nói chung và phát triển kinh tế nói riêng, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua, huyện đã có hàng ngàn hộ dân hiến đất với 149.779m2 và hơn 8.223 ngày công lao động.
 
Đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các ngành, các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM của cấp ủy, chính quyền các cấp luôn chủ động, sáng tạo. Trong kinh tế lựa chọn xây dựng các mô hình mang tính đột phá, tạo việc làm cho nhiều lao động và góp phần bảo vệ môi trường.

Xuất phát điểm là một huyện thuần nông, bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Ninh đang dần tạo nên một bức tranh kinh tế nhiều màu sắc, các tiềm năng, thế mạnh được khai thác để người dân nâng cao thu nhập. 

Khi đời sống được nâng lên, nhân dân đã có nhiều đóng góp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở cơ sở. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến năm 2018, Phù Ninh đã triển khai xã hội hóa, tập trung, lồng ghép các nguồn lực, sử dụng chủ yếu bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hạn chế giao đất, kết hợp các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu, vốn ngân sách cấp trên, vốn ngân sách huyện, xã với các chương trình lồng ghép khác và vốn đóng góp từ các doanh nghiệp, sự đóng góp của người dân. Đã thực hiện tốt việc phân bổ nguồn vốn cho đầu tư phát triển, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp xây dựng NTM, đã huy động được số tiền là 35.511.171.840 đồng; vật tư 12.462.225.888 đồng và các nguồn khác là 33.811 triệu đồng. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển sản xuất và sinh hoạt. Nguồn kinh phí này do nhân dân được bàn bạc, thống nhất, công khai, minh bạch. Sau khi xây dựng các công trình không xảy ra tình trạng khiếu kiện do xây dựng cơ bản. Xây dựng NTM đã tạo nên khí thế mới, diện mạo mới cho nông nghiệp và nông thôn huyện Phù Ninh...

Ngọc Khánh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang