Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Thanh Ba

Thứ sáu, 10/01/2020, 07:50:26
Print + | - Font Size: A
Hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Thanh Ba

Hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Thanh Ba

A Font Size: - | +

img3875-1578617531
MTTQ xã Sơn Cương phối hợp với Hội LHPN xã vận động cán bộ, hội viên làm những tuyến đường hoa, góp phần xây dựng nông thôn mới.

PTĐT - Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Ba ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Ông Đỗ Văn Tụ-Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: “Để CVĐ mang lại hiệu quả thiết thực, cùng với xây dựng chương trình, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai đến các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của CVĐ đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân;  MTTQ các cấp tổ chức cho 100% khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của CVĐ với mục tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện phong trào”. Trong quá trình triển khai, MTTQ các xã, thị trấn đều chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Theo đó, khi thực hiện một công trình, dự án có liên quan đến người dân, đều có tổ chức bàn bạc dân chủ, công khai để nhân dân biết, tham gia ý kiến và cùng thực hiện. Hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng được đẩy mạnh; giám sát việc sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp, các khoản đầu tư, tài trợ cho cộng đồng đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn, vật tư; các chế độ chính sách cho người có công, người nghèo được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, MTTQ huyện phối hợp với UBND huyện cùng các ngành chức năng, tổ chức thành viên hướng dẫn MTTQ cấp xã tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế, dồn điền đổi thửa, tiến tới mô hình cánh đồng một giống, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Vận động nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, trang trại, xây dựng các mô hình liên kết phát triển kinh tế. Qua các mô hình này, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Ở các địa phương, MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng cụ thể hóa thành các phần việc như: Vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, vận động nhân dân tham gia hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương... Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân hằng năm, các khu dân cư tiến hành tổng kết sau một năm triển khai cuộc vận động, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tiếp tục tạo phong trào thi đua sôi nổi. Đến nay, 100% xã, thị trấn xây dựng quy ước thực hiện nếp sống văn hóa, 100% khu dân cư có nhà văn hóa. Từ năm 2011 đến nay, nhân dân hiến trên 967 nghìn m2 đất, gần 97 nghìn ngày công lao động và trên 83 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng, xây mới, chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên gia đình. Năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” từ huyện đến cơ sở vận động được 620 triệu đồng. MTTQ huyện tham mưu với Ban vận động quỹ cấp huyện quyết định hỗ trợ 42 hộ nghèo với số tiền 470 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ 24 hộ nghèo với mức 40 triệu đồng/nhà...

Từ thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”  đã có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống, kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững sự ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đến nay, toàn huyện đã có 14 xã đạt chuẩn và 2 xã cơ bản đạt chuẩn NTM; 45 khu dân cư đạt khu dân cư chuẩn NTM.

Anh Thơ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang