Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 15/01/2020, 07:13:43
Print + | - Font Size: A
Thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới

A Font Size: - | +

11-1579047316
Nhằm đáp ứng tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới, Trường THCS Yên Lương, huyện Thanh Sơn tập trung duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục.
- Giờ học Hóa học của học sinh nhà trường.

PTĐT - Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thu hút sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Trong đó, ngành Giáo dục - Đào tạo đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thành tiêu chí trường học, góp phần không nhỏ vào hiệu quả của chương trình.

Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học này, Trường THCS Thượng Long, huyện Yên Lập được UBND tỉnh công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Thầy Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết: Những năm trước đây, cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn, tạm bợ; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên còn hạn chế nhưng giờ đây mọi thứ đã dần ổn định. Năm 2014, trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và luôn cố gắng giữ vững qua các năm, đến năm 2019 nhà trường được công nhận lại. Hiện cơ sở vật chất đã đảm bảo cho công tác dạy và học với 8 phòng học đủ diện tích; bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn; có phòng y tế, thư viện, phòng học bộ môn, phòng truyền thống, phòng làm việc các đoàn thể. Đội ngũ giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ với 22 giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt cao; số lượng học sinh giỏi các cấp qua các năm đều tăng… Cùng với trường THCS, trường tiểu học, mầm non của Thượng Long cũng đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Đây là sự nỗ lực lớn của các cấp, ngành từ huyện đến xã trong quá trình xây dựng trường chuẩn, bởi Thượng Long là xã miền núi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Năm 2019, Trường THCS Thượng Long là một trong 6 trường trên địa bàn huyện được công nhận lại và 3 trường được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia. Hết năm 2019, toàn huyện có 45/59 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 76,2%, kể cả các trường trực thuộc sở và các trường tư thục.

Cũng như Yên Lập, huyện Thanh Sơn là một trong những địa phương quan tâm đầu tư tập trung cho lĩnh vực giáo dục. Đang dồn sức hoàn thành xây dựng nông thôn mới, điều khiến người dân và chính quyền xã Yên Lương hài lòng nhất là các trường học đã được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Trường THCS Yên Lương được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, đặc biệt nhà trường được đầu tư xây dựng mới nhà bán trú giúp học sinh ở các bản động vùng cao như Quất, Náy, Bồ Xồ yên tâm học tập. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường đã đáp ứng yêu cầu dạy và học, chấm dứt tình trạng thiếu phòng học, cơ sở vật chất xuống cấp.

Đồng chí Vi Đại Phong - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện cho biết: Thanh Sơn hiện có 63 trường học đạt chuẩn quốc gia. Để hoàn thành mục tiêu năm 2020 là 3 trường đạt chuẩn quốc gia, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người dân về công tác xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí thuộc lĩnh vực GD&ĐT. Phòng yêu cầu các nhà trường đưa vào chương trình công tác các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tập trung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy hoạch trường chuẩn quốc gia và theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và địa phương, tổ chức phi chính phủ, huy động kinh phí từ nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội để tăng nguồn lực xây dựng trường học có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. 


20191224103028-1579047332
Trường THCS Thượng Long, huyện Yên Lập được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Hoàn thành mục tiêu lớn

Ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, ngành Giáo dục - Đào tạo đã chủ động, tích cực vào cuộc với quyết tâm hoàn thành tiêu chí trường học, góp phần thực hiện thành công xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Sở Giáo dục- Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên trong ngành về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện bám sát chỉ tiêu, thực hiện kế hoạch xây dựng NTM, đặc biệt là tiêu chí số 5 về trường học. Các cấp chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư kinh phí để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các trường mầm non, trang thiết bị khác cho các trường tiểu học và THCS. Mạng lưới trường lớp, quy mô các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT tiếp tục được đầu tư, nâng cấp và ngày càng phát triển. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện kế hoạch; thực hiện nghiêm túc thủ tục, quy chế đánh giá, thẩm định xã đạt nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục của ngành.

Góp sức vào Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngành GD&ĐT còn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia các lớp bồi dưỡng đạt chuẩn, trên chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lý và dạy học. Sắp xếp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và trình độ lý luận chính trị, đồng thời chú trọng việc rèn luyện và nâng cao phẩm chất đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bố trí đủ giáo viên các bộ môn, nâng chuẩn đào tạo, xây dựng lực lượng giáo viên nòng cốt; củng cố bộ máy tổ chức trong nhà trường theo Điều lệ trường học, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý trong các hoạt động giáo dục của nhà trường; tập trung duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường. Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên các trường học thực hiện cải tiến phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học... tập trung xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 193 trường mầm non, 246 trường tiểu học, 168 trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 166/247 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt tỷ lệ 67,2% vượt 20 xã (vượt 8,1%) so với kế hoạch của UBND tỉnh.

Đồng chí Phùng Quốc Lập- Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo cho biết: Trong thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục phối hợp với các ngành và các địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh về lĩnh vực giáo dục trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở giáo dục; phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, trình UBND tỉnh duyệt đề án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo hướng phù hợp với sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, từ đó định hướng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới. Bám sát tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục các cấp học theo quy chế, triển khai đồng bộ các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, phấn đấu đạt và vượt tiêu chí của trường học đạt chuẩn Quốc gia, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi, giảm tối đa học sinh yếu, kém... góp phần đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục. 

Hoàng Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang