Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ năm, 20/02/2020, 07:30:25
Print + | - Font Size: A
Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

A Font Size: - | +

2-1582158715
Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đã giúp diện mạo nông thôn tại nhiều địa phương ngày càng khởi sắc.

PTĐT - Xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hành trình NTM của Phú Thọ bước đầu đã gặt hái những “trái ngọt”. Với thành quả đạt được sau gần 10 năm triển khai thực hiện chính là cơ sở để tỉnh hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn trong tỉnh đã có nhiều đổi thay. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 106 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 25 xã so với năm 2018; 246 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM, tăng 133 khu so với năm 2018; bình quân đạt 15,2 tiêu chí (so với kế hoạch đề ra: Số xã được công nhận NTM vượt 15 xã, bình quân tiêu chí vượt 0,7 tiêu chí). Toàn tỉnh không còn xã dưới 7 tiêu chí; huyện Lâm Thao đạt chuẩn NTM năm 2015; 3 địa phương là thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Thủy có 100% số xã đạt chuẩn NTM (thị xã Phú Thọ đã hoàn thiện hồ sơ trình công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc... Để duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn NTM, tỉnh chỉ đạo thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu và khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Sau 2 năm triển khai xây dựng, đến cuối năm 2019, khu 10, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông đã hoàn thành 13/13 tiêu chí, trở thành khu dân cư đầu tiên của tỉnh được công nhận là khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ông Nguyễn Xuân Quế - Phó Bí thư Chi bộ khu 10 cho biết: Điểm nổi bật trong quá trình thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở khu 10 là có được sự đồng thuận cao trong tư tưởng và hành động của cộng đồng dân cư để chung tay xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp và thật sự đáng sống. Trong 2 năm triển khai thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các hộ dân trong khu đã huy động được hơn 1,5 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động, hiến hàng trăm m2 đất để xây dựng đường giao thông, nhà văn hoá, sân thể thao, sinh hoạt văn hoá cộng đồng… Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong khu ngày càng được cải thiện, nâng cao, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, hiện thu nhập bình quân đầu người của khu đạt gần 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,99%; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được cứng hóa đạt trên 81%; 100% chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định; 100% lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 99%;… 


1-1582158737
Hệ thống mương thoát nước tại khu 3, xã Hương Nộn đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, góp phần thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2015, sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện Lâm Thao đã và đang tích cực triển khai xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Để triển khai hiệu quả việc xây dựng NTM kiểu mẫu, huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” nhằm nâng cao nhận thức đến mọi tầng lớp dân cư. Huyện đang tập trung thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án và tích cực huy động đóng góp của các HTX, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn để tạo nguồn lực tổng hợp xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Huyện định hướng các xã tiếp tục phát huy hiệu quả, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí mới, tiêu chí nâng cao như: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hành chính công; tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường, cảnh quan… 

Tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu cũng đang được các cấp chính quyền quan tâm triển khai thực hiện. Đây là chủ trương mới, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các tiêu chí trong NTM đạt được có tính chất bền vững hơn. Trên cơ sở đó, ngày 24/10/2019, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 2662/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xã NTM kiểu mẫu tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Quyết định số 2663/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao; xã NTM kiểu mẫu; khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đã tạo điều kiện để quá trình thực hiện NTM được nâng cao, đưa các tiêu chí đi vào chiều sâu và mở rộng hơn so với các tiêu chí dành cho xã đạt chuẩn NTM trước đây. Đây cũng chính là căn cứ để các địa phương thực hiện thành công NTM nâng cao trong quá trình tiếp theo.

Ông Nguyễn Nam Cường - Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia NTM tỉnh cho biết: Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được triển khai đối với những xã, khu dân cư đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Theo đó các xã đạt chuẩn phải hoàn thành các chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu gồm 17 tiêu chí thuộc 5 lĩnh vực: Hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân; giáo dục - y tế - văn hóa; cảnh quan - môi trường; an ninh trật tự - hành chính công. Tương tự với khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm 13 tiêu chí và 30 chỉ tiêu được nâng cao áp dụng đối với các khu dân cư đã được công nhận đạt chuẩn NTM và các khu dân cư trên địa bàn các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo quy định. 

UBND tỉnh chỉ đạo Văn Phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM phối hợp cùng các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan tăng cường hướng dẫn các địa phương về trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện chương trình, kịp thời nắm bắt thực trạng triển khai tại các địa phương. Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chương trình, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt khẩn trương kiện toàn toàn bộ máy chỉ đạo, quản lý thực hiện Chương trình, tăng cường rà soát, đánh giá hiện trạng NTM, lập kế hoạch xây dựng NTM cho những năm tiếp theo đối với những xã, khu dân cư mới sáp nhập.

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí mới, các tiêu chí nâng cao, trong đó đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng thương mại; hình thành các tổ chức sản xuất; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và chú trọng xây dựng chính sách liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm ứng dụng thương mại điện tử; lồng ghép với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống bộ phận một cửa cấp cơ sở hiện đại, kết nối với hệ thống điện tử các cấp…

Thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực, lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn theo cơ chế của chương trình, trong đó tập trung huy động tối đa nguồn lực xã hội hoá trong tổ chức triển khai. Tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất… hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước sạch, môi trường, công trình văn hóa; phát huy vai trò của nhân dân trong giữ vững TTATXH trên địa bàn nông thôn… góp phần đưa xây dựng NTM thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

  Thùy Phương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang