Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Xây dựng nông thôn mới tại thị xã Phú Thọ: Vượt khó cập đích trước lộ trình

Thứ ba, 05/05/2020, 06:39:10
Print + | - Font Size: A
Xây dựng nông thôn mới tại thị xã Phú Thọ: Vượt khó cập đích trước lộ trình

Xây dựng nông thôn mới tại thị xã Phú Thọ: Vượt khó cập đích trước lộ trình

A Font Size: - | +

55-1588635653
Tuyến đường xóm Lý, xóm Vân kết nối với Cụm công nghiệp Thanh Minh đang được thi công xây dựng góp phần nâng cao tiêu chí giao thông của xã Thanh Minh.

PTĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các miền quê thuộc thị xã Phú Thọ đều gặp nhiều khó khăn bởi xuất phát điểm thấp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, năm 2018, thị xã Phú Thọ hoàn thành các nội dung chương trình, về đích trước 2 năm so với lộ trình đề ra.

Vượt khó hoàn thành các tiêu chí                                                 

Năm 2011, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình, qua rà soát theo bộ tiêu chí xây dựng NTM, cả 5 xã triển khai thực hiện đều thiếu nhiều tiêu chí, trong đó xã Văn Lung chỉ đạt 4 tiêu chí, Hà Thạch 5 tiêu chí, Thanh Minh 6 tiêu chí, Hà Lộc 7 tiêu chí và Phú Hộ đạt 9 tiêu chí. 100% các xã thiếu các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an ninh trật tự xã hội. Đây đều là các tiêu chí khó vì cần có nguồn lực lớn mới đảm bảo đúng tiến độ. 

Tuy nhập cuộc không mấy dễ dàng bởi các địa phương còn không ít cán bộ cơ sở và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về chương trình xây dựng NTM. Tư tưởng trông chờ Nhà nước tài trợ, người dân thụ hưởng đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân. Để cán bộ cơ sở và nhân dân hiểu rõ mục đích của chương trình, đồng thuận trong việc thực hiện, ngoài các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn thị xã đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn để kịp thời chỉ đạo quyết liệt cũng như hướng dẫn cơ sở thực hiện chương trình với những giải pháp cụ thể, cơ chế phù hợp, sát thực tế; các tổ chức đoàn thể chính trị được huy động vào cuộc để vận động hội viên, đoàn viên chung sức xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để họ hiểu rõ hơn về nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình. Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Thanh Minh cho biết: Với nhiều tiêu chí thiếu, yếu lại chủ yếu là tiêu chí khó như giao thông, thủy lợi, môi trường… đòi hỏi nguồn lực lớn, chúng tôi xác định tiêu chí nào khó làm trước đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, chi tiết. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thị ủy, UBND thị xã, sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy xã và sự đoàn kết đồng lòng của đội ngũ cán bộ và nhân dân nên sau 3 năm bứt phá thực hiện, các chỉ tiêu thiếu đã hoàn thành. Xã được công nhận xã NTM đầu tiên của thị xã vào năm 2014. 

Đạt ít tiêu chí nhất trong các xã triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã Văn Lung gặp nhiều khó khăn trong thực hiện chương trình. Để về đích đúng thời gian đề ra, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết xây dựng NTM với mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, đồng thời định hướng nhiệm vụ và những giải pháp hữu hiệu. Sau 8 năm thực hiện chương trình, xã đạt chuẩn NTM. Ông Phùng Hữu Sỹ- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để hoàn thành chương trình, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của nhân dân. Khi người dân đồng thuận các tiêu chí khó đều dễ hoàn thiện hơn. Trong quá trình thực hiện, nguồn lực trong dân đóng góp, ủng hộ đặc biệt quan trọng. Xã đã có 438 hộ dân tình nguyện hiến 43.929,5m2 đất và giải phóng cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để làm các tuyến đường giao thông. 


Duy trì, nâng cao các tiêu chí đảm bảo bền vững    

Cập đích NTM trước thời hạn 2 năm so với lộ trình đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã trong việc chỉ đạo quyết liệt cơ sở   thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Tuy nhiên duy trì, nâng cao các tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn NTM là vấn đề quan trọng được Thị ủy quan tâm đặt ra. Qua thực tế tại các địa phương đạt chuẩn NTM cho thấy việc đạt được các tiêu chí đã khó song làm thế nào để giữ vững và nâng cao các tiêu chí lại càng khó hơn. Vì thế ngay sau khi  hoàn thiện các tiêu chí, thị xã đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí NTM giai đoạn 2019-2020 trong đó xác định rõ chương trình xây dựng NTM là cơ sở để xây dựng thị xã trở thành thành phố trong thời gian tới. Thị xã đã đề ra mục tiêu cụ thể tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn 5 xã. Phấn đấu năm 2020 trên địa bàn có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm dưới 2%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 40%. Huy động nguồn lực tiếp tục đầu tư vào hạ tầng đô thị, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp và hạ tầng dịch vụ. Tiếp tục đầu tư thực hiện nâng cao các tiêu chí giao thông, thủy lợi, trường học, phát triển tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập… Để đảm bảo việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí, cả 5 xã trên địa bàn thị xã đều nỗ lực khắc phục khó khăn vận dụng nhiều cách làm phù hợp quyết tâm giữ vững danh hiệu đã đạt được.

Trở lại xã Thanh Minh những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự “thay da, đổi thịt” của vùng quê cận đô thị với những ngôi nhà mới khang trang san sát; các tuyến đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa nối dài đến các khu, xóm; hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thành quả đó là sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo và sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân trong quá trình xây dựng NTM và duy trì, nâng cao các tiêu chí. Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi về đích NTM, Đảng ủy, chính quyền xã luôn xác định phấn đấu đạt chuẩn NTM đã khó, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn, nhất là đối với các tiêu chí như: Thu nhập, hộ nghèo, y tế, môi trường... Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác các nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu xây dựng xã Thanh Minh trở thành phường trong tương lai không xa.

Hiện tại sau 6 năm đạt chuẩn NTM, xã Thanh Minh đang nỗ lực phấn đấu lên phường. Cụm công nghiệp Thanh Minh đang thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, những tuyến đường mới đang được hoàn thiện sẽ góp phần đẩy nhanh sự phát triển giao thương của người dân trong xã. Đứng xem những công nhân điện lực thị xã di dời cột điện để giải phóng tuyến đường từ xóm Lý, xóm Vân kết nối tới Cụm công nghiệp Thanh Minh, chị Hà Thị Hương khu 5 cho biết: Khi được cán bộ xã, khu vận động hiến đất để mở rộng tuyến đường này, gia đình tôi và một số hộ dân thuộc diện giải tỏa đều đồng ý hiến đất. Nhà tôi hiến 60m2 và có những nhà hiến tới 200m2, mọi người đều vui vẻ đồng tình bởi từ khi xã đạt NTM, cuộc sống của người dân đã có nhiều thay đổi. Khi con đường này hoàn thiện, việc giao thương của người dân trong xã thuận tiện hơn, có đường rộng, đời sống người dân sẽ ngày càng nâng lên, diện mạo đô thị sẽ hình thành.

Để các xã NTM phát triển thành xã NTM kiểu mẫu, thị xã cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, có những giải pháp và bước đi thích hợp để duy trì và nâng cao tiêu chí theo quy định.

Chi Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang