Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lâm Thao huy động tối đa nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ hai, 27/07/2020, 15:27:14
Print + | - Font Size: A
Lâm Thao huy động tối đa nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Lâm Thao huy động tối đa nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

A Font Size: - | +

dhd6-1595838531
Lãnh đạo huyện thăm các mô hình kinh tế tiêu biểu ở xã Vĩnh Lại

PTĐT - Là huyện Nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh vào năm 2015, đến năm 2018, 100% các xã trong huyện Lâm Thao đạt chuẩn NTM. Từ đó đến nay, huyện Lâm Thao tiếp tục tập trung tối đa các nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới và giữ vững danh hiệu Huyện Nông thôn mới.

Ngay từ khi bắt tay triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2016- 2020) theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016- 2020, huyện Lâm Thao đã cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xác định lộ trình cụ thể, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Trên cơ sở quy hoạch, huyện tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với 2 xã Bản Nguyên và xã Xuân Lũng; đồng thời lựa chọn danh mục dự án, chương trình để ưu tiên bố trí vốn tập trung đầu tư tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong 5 năm (2016-2020) tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM toàn huyện đạt trên 6.518 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 1.134 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 1.112 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 22 tỷ đồng); Vốn tín dụng: 2.294 tỷ đồng; Vốn huy động từ doanh nghiệp, HTX: 1.700 tỷ đồng; Vốn huy động từ cộng đồng dân cư: 1.390 tỷ đồng.

100% số xã đều đạt các nhóm tiêu chí, tiêu biểu như đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, cứng hóa đạt 100%; đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt 100%; đường ngõ, xóm cứng hóa đạt 96,89%; đường trục chính nội đồng cứng hóa đạt 73,64%; Tổng diện tích sản xuất có nước tưới từ hệ thống công trình thủy lợi đạt gần 3.300 ha chiếm 100% diện tích trồng lúa của huyện; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới Quốc gia trên địa bàn đạt 100%. Cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học thường xuyên được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập. Toàn huyện có 51/51 trường  học công lập các cấp đạt chuẩn quốc gia, có 19 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, tăng 13 trường so với năm 2015, dẫn đầu tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường, 100% xã, thị trấn đạt các tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%. Toàn huyện có 96,9% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 95,5% khu dân cư văn hóa đạt tiêu chuẩn văn hóa... 

Giai đoạn 2016-2020, huyện Lâm Thao đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới một cách nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn…nhờ đó diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Triển khai xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu vẫn trên cơ sở 19 tiêu chí như NTM, nhưng các chỉ tiêu đều đòi hỏi cao hơn. Huyện lâm Thao xác định bên cạnh mũi nhọn phát triển kinh tế, tiếp tục đầu tư cải tạo cảnh quan môi trường để người dân có đời sống ngày càng tốt hơn. Trên tinh thần đó, huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu và giữ vững danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM. Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại; bố trí cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; hệ thống chính trị ổn định, an ninh, trật tự được giữ vững; môi trường sinh thái được bảo vệ; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Phấn đấu xây dựng 04 xã (Cao Xá, Vĩnh Lại, Sơn Vi, Thạch Sơn); đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với các xã còn lại tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với khu dân cư: phấn đấu mỗi xã có từ 10% khu dân cư trở lên đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu...

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu chương trình xây dựng NTM nâng cao, huyện Lâm Thao tiếp tục rà soát, đánh giá lại các tiêu chí; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã phù hợp với tình hình thực tế. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích. Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước xây dựng các vùng sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.Tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội vùng nông thôn, trong đó tập trung chỉ đạo, ưu tiên cho các xã xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp với cán bộ các xóm vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để nâng tỷ lệ tham gia đạt trên 95%... . Với những giải pháp đồng bộ, huyện Lâm Thao sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu và giữ vững danh hiệu huyện đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra.

Minh Xuân (Đài TT-TH Lâm Thao)

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang