Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thị xã Phú Thọ hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, 31/10/2020, 09:30:18
Print + | - Font Size: A
Thị xã Phú Thọ hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Thị xã Phú Thọ hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

A Font Size: - | +

img9778-1604111471
Trường Tiểu học Hà Thạch được đầu tư cơ sở vật chất phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của con em trong xã.
- Giờ Tin học của học sinh lớp 4B.

PTĐT - Tròn một thập niên trước, thị xã Phú Thọ bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp, kinh tế chậm phát triển, hạ tầng nông thôn thiếu và còn nhiều bất cập... Khó khăn, trở ngại chồng chất. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm, sức mạnh tổng hợp từ tinh thần đồng thuận, tư duy nhanh nhạy, sáng tạo, của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cộng hưởng cùng sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, thị xã Phú Thọ đã triển khai thành công nhiều giải pháp đồng bộ, hoàn thành mục tiêu lớn xây dựng NTM trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Năm 2010, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, thị xã còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông chưa mở rộng và chưa mang tính kết nối. Công tác đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp đã phát triển theo hướng nông nghiệp cận đô thị nhưng chưa hình thành các chuỗi liên kết sản xuất hiệu quả mang lại giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 5,63%, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 18 triệu đồng/năm; tỷ lệ xã có nhà văn hóa, sân thể thao thấp; tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương chỉ đạt 16,9%. Số tiêu chí trung bình của 5 xã: Thanh Minh, Hà Lộc, Hà Thạch, Phú Hộ, Văn Lung mới chỉ đạt 7 tiêu chí/xã. Ngày 30/3/2010, UBND thị xã Phú Thọ đã  ban hành Quyết định số 257/QĐ-UBND về việc thành lập “Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã Phú Thọ” và xây dựng Kế hoạch số 128/KH-UBND (ngày 26/4/2010) về việc triển khai thực hiện chương trình quy hoạch xây dựng NTM thị xã Phú Thọ đến năm 2020. Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường với các hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn đã phát huy tác dụng tích cực trong việc thay đổi nhận thức, hành động của đại đa số người dân trong vai trò chủ thể, đồng tâm hợp sức xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Phương châm nhất quán được thị xã xác định là tập trung huy động, sử dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí nào khó làm sau, làm quyết liệt và có hiệu quả; nhận thức đúng là tiền đề; cán bộ tâm huyết là quyết định; 19 tiêu chí là định hướng; phát triển hạ tầng là khâu đột phá; nâng cao đời sống của nhân dân là mục tiêu; lợi ích mang lại cho người dân là động lực; lòng dân đồng thuận là bí quyết thành công. 

Với tổng nguồn vốn 506,066 tỷ đồng huy động cho xây dựng NTM (trong đó nhân dân đóng góp 84,629 tỷ đồng), diện mạo kinh tế-xã hội các địa phương trên địa bàn thị xã đã có sự chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 4,52%/năm giai đoạn 2010-2015 đến giai đoạn 2015-2020 đã đạt 12,36%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành Công nghiệp-Xây dựng và Thương mại-Dịch vụ chiếm 89,6%; tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp đạt 10,4%. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng bình quân đạt 19,8%/năm; năm 2020 ước đạt 1.160 tỷ đồng. Trên địa bàn thị xã hiện có 1 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, trong đó, 25 doanh nghiệp FDI đầu tư vào KCN Phú Hà, tổng vốn đăng ký trên 154 triệu USD, tổng diện tích cho thuê đất 87,2ha; 4 doanh nghiệp thứ cấp đầu tư tại CCN Thanh Minh với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 30 tỷ đồng, diện tích thuê đất 3,7ha. 142 doanh nghiệp, 4.286 cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài KCN, CCN đã tạo việc làm cho hơn 20 nghìn lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tăng bình quân 7,3%/năm. Chất lượng các ngành dịch vụ phục vụ sản xuất - kinh doanh và đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Mạng lưới phân phối hàng hóa phát triển cả chiều rộng và chiều sâu; một số trung tâm thương mại, hệ thống bán buôn bán lẻ, nhà hàng trên địa bàn thị xã được đầu tư xây dựng. Giá trị tăng thêm ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 2,4%/năm. Phát huy thế mạnh của nông nghiệp cận đô thị gắn với mục tiêu xây dựng NTM, thị xã đã tích cực triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đã chuyển dịch tích cực, 681,9ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản cho lợi nhuận từ 50-55 triệu đồng/ha/năm. Giá trị sản xuất bình quân 1ha canh tác đạt trên 110 triệu đồng/ha, tăng 40 triệu đồng/ha so với năm 2010.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 848 tỷ đồng năm 2015 lên 2.005 tỷ đồng năm 2019 và ước đạt 2.100 tỷ đồng năm 2020. Trong 10 năm triển khai thực hiện đã có tổng số 55 dự án đầu tư về phát triển giao thông nông thôn được thực hiện với 102,93km được cải tạo nâng cấp và xây mới nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được nhựa hóa và bê tông hóa đạt 95%. Hệ thống thủy lợi được rà soát theo quy hoạch và phù hợp với việc đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi chung của toàn thị xã. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động đến hết năm 2019 đạt 91%; có 12 dự án đầu tư cứng hóa, cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu và hồ đập, kết hợp với giao thông đáp ứng tốt công tác phòng, chống thiên tai, các tuyến đê đảm bảo các đợt mưa bão lớn xảy ra trên địa bàn, đảm bảo phục vụ cho đời sống nhân dân đồng thời điều kiện căn bản để thu hút các nhà đầu tư vào thị xã.

Hệ thống lưới điện đảm bảo đồng bộ; công tác duy trì, bảo dưỡng, đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện trung và hạ áp được thực hiện thường xuyên, tỷ lệ người dân sử dụng an toàn đạt 100%; hệ thống lưới điện vận hành an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng phát triển sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Trong những năm qua, thị xã đã triển khai thực hiện đầu tư 30 dự án cải tạo nâng cấp và xây mới hệ thống trường học các cấp với tổng nguồn vốn đầu tư 181,605 tỷ đồng; có thêm 12 trường có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia. Đến nay, 19/19 trường học các cấp trên địa bàn có cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn Quốc gia. Toàn thị xã có 9 trạm y tế, 1 trung tâm y tế và 3 bệnh viện. Các trạm y tế đã được xây mới và nâng cấp, đầu tư bổ sung các trang thiết bị thiết yếu; trung tâm y tế và các bệnh viện trên địa bàn cũng được đầu tư nâng cấp khá đồng bộ, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đội ngũ đạt chuẩn để đáp ứng kịp thời, hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90%, tăng 18% so với năm 2010.

Thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên. Hết năm 2019 đạt 34,3 triệu đồng/người/năm; năm 2020 ước đạt 35,7 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 5,63% năm 2011, xuống 1,54% năm 2019, năm 2020 ước còn 1,3%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 99,8%.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng NTM, xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa được tích cực triển khai thực hiện góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Nhà văn hóa, sân thể thao trung tâm xã, nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa thị xã phát huy tốt công năng, giá trị sử dụng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng phong phú cho người dân và phục vụ sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội lớn của địa phương. 100% các xã có nhà văn hóa đa năng; các khu có nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao có trang thiết bị phục vụ cần thiết nhu cầu vui chơi giải trí của người dân.

Thu ngân sách Nhà nước không ngừng tăng qua các năm, giai đoạn 2010-2015 đạt 7,8% đến giai đoạn 2015-2020 đã đạt 18,5%/năm.Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, tình hình an ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng được củng cố vững chắc.

Trong quá trình xây dựng NTM vai trò chủ thể của người dân đã được phát huy tích cực qua việc tham gia ý kiến vào quy hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công trình công cộng, đóng góp tiền của, công sức và hiến đất. Đặc biệt đã có 98,6% hộ dân được lấy phiếu hài lòng với kết quả xây dựng NTM của thị xã. Đây chính là sự ghi nhận của các cấp, các ngành và nhân dân với sự nỗ lực, cố gắng của thị xã trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhờ đó, đến hết năm 2018, 5/5 xã của thị xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, về đích trước 2 năm so mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra, được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đây là dấu son trong bảng vàng truyền thống tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phú Thọ, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025 hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần quan trọng để thị xã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thành công này cũng sẽ tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ để thị xã Phú Thọ vững bước hoàn thành các mục tiêu cao hơn, phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 5/5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập vùng nông thôn đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, quyết tâm giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ vững ANTT-ATXH; tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị thực sự vững mạnh; quan tâm xây dựng đội ngũ các cấp vừa hồng vừa chuyên, cùng với nhân dân phấn đấu xây dựng thị xã Phú Thọ phát triển bền vững.

Nguyễn Tiến Lâm
Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang