Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Những hành trình đạt chuẩn

PTĐT - Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động tích cực, toàn diện...

TIN BÀI KHÁC
Tùng Khê đồng thuận xây dựng nông thôn mới

30/06/2020

PTĐT - Là xã thuần nông của huyện Cẩm Khê, Tùng Khê không có nhiều thế mạnh, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế như các địa phương khác trong huyện.

Xây dựng nông thôn mới ở Thanh Thủy: Chìa khóa mở thành công

10/06/2020

PTĐT - Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Thủy đã linh hoạt trong vận động người dân thông qua các mô hình dân vận khéo, khơi dậy được sức dân. Đây cũng là cách làm sáng tạo, góp phần tạo nên thành công trong xây dựng huyện nông thôn mới Thanh Thủy.

Thu Cúc từng bước giảm nghèo

06/06/2020

PTĐT - Thu Cúc là xã miền núi của huyện Tân Sơn với đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Toàn tỉnh có 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới

02/06/2020

PTĐT - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn tỉnh đã có 93 xã đạt chuẩn NTM, 13/13 huyện, thành, thị đều có xã đạt chuẩn; huyện Lâm Thao đạt huyện NTM, thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì và huyện Thanh Thủy có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thành công từ sự hài lòng của người dân

29/05/2020

PTĐT - Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị đã phối hợp lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM cấp xã đều đạt trên 90%.

Đoan Hùng nỗ lực xây dựng nông thôn mới

13/05/2020

PTĐT - Những năm qua, huyện Đoan Hùng đã nỗ lực thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống người dân được nâng lên rõ nét, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được ổn định, giữ vững.

Xây dựng nông thôn mới tại thị xã Phú Thọ: Vượt khó cập đích trước lộ trình

05/05/2020

PTĐT - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các miền quê thuộc thị xã Phú Thọ đều gặp nhiều khó khăn bởi xuất phát điểm thấp, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, năm 2018, thị xã Phú Thọ hoàn thành các nội dung chương trình, về đích trước 2 năm so với lộ trình đề ra.

Phát triển kinh tế trang trại – Hướng giảm nghèo bền vững ở Thanh Thủy

04/05/2020

PTĐT - Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Thanh Thủy đã có nhiều đổi mới, phát triển cả về quy mô, số lượng, chất lượng, cơ cấu cây trồng vật nuôi, ...