Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Xây dựng nông thôn mới ở Lai Đồng: Còn đó những khó khăn

PTĐT - Sau khi triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo nông thôn xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn ngày càng...

TIN BÀI KHÁC
Tân Sơn: Phấn đấu có thêm 10 khu dân cư nông thôn mới 

29/10/2019

​PTĐT - Theo kế hoạch giai đoạn 2017-2020, huyện Tân Sơn xây dựng 31 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới hiện là 9 khu (3 khu được công nhận năm 2017; 6 khu được công nhận năm 2018).

Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp: Cái khó ló cái khôn

17/10/2019

PTĐT - Phú Thọ có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, “bộ mặt” của các địa phương trong tỉnh...

Chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng nông thôn mới

09/10/2019

PTĐT - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 151 vùng sản xuất bưởi tập trung với diện tích trên 4.200ha, góp phần nâng cao thu nhập và hiệu quả kinh tế cho người dân.

Đông Lĩnh nỗ lực về đích nông thôn mới

04/10/2019

PTĐT - Đến thời điểm này, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu hết năm 2019 cán đích nông thôn mới.

Đẩy mạnh xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới

01/10/2019

PTĐT - Có trên 1.600 hộ với gần 6.000 nhân khẩu sinh sống tại 12 khu dân cư với nghề nghiệp chủ yếu là các hoạt động sản xuất nông nghiệp thuần túy, bắt tay vào xây dựng NTM khi mới đạt 6/19 tiêu chí, xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba xác định để hoàn thành các tiêu chí, nhu cầu về vốn là rất lớn.

Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở Đồng Cam

30/09/2019

PTĐT - Là xã đồng bằng nằm phía Tây huyện Cẩm Khê, xã Đồng Cam thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện còn nhiều khó khăn: Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, ngành nghề dịch vụ chưa phát triển, dân cư sống thuần nông, trình độ dân trí không đồng đều...

Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực và hướng tới mục tiêu trung tâm là nâng cao đời sống người dân

30/09/2019

PTĐT - Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị ...

Thống nhất nội dung chương trình tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

24/09/2019

PTĐT - Ngày 24/9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở NN&PTNT báo cáo kế hoạch triển khai chương trình tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.