Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Dấu ấn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới ở Hạ Hòa

PTĐT - Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng thanh niên đóng vai trò xung...

TIN BÀI KHÁC
Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực và hướng tới mục tiêu trung tâm là nâng cao đời sống người dân

30/09/2019

PTĐT - Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị ...

Thống nhất nội dung chương trình tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

24/09/2019

PTĐT - Ngày 24/9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở NN&PTNT báo cáo kế hoạch triển khai chương trình tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. 

Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền trên lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

20/09/2019

PTĐT - Chiều 20/9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền...

Tam Nông: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới

19/09/2019

PTĐT - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp huyện Tam Nông đã tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước...

Nhân tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Thủy

17/09/2019

PTĐT- Thời gian qua, huyện Thanh Thủy đã huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng.

Hạ Hòa chung tay xây dựng nông thôn mới

14/09/2019

PTĐT - Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, đặc biệt là phát triển khu vực nông thôn một cách bền vững, đáp ứng xu hướng CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, cấp ủy, chính quyền huyện Hạ Hòa đã tập trung nhiều giải pháp, đề ra mục tiêu cụ thể với quyết tâm “làm đến đâu, chắc đến đó”, thực hiện chương trình một cách hiệu quả. 

Thanh Ba: Huy động hơn 1.154 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

12/09/2019

PTĐT - Giai đoạn 2016-2019, Thanh Ba đã huy động tổng nguồn lực hơn 1.154 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 – 2015, vốn đạt 1.072 tỷ đồng).

Hạ Hòa tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới

11/09/2019

PTĐT - Ngày 11-9, UBND huyện Hạ Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).