Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Qua công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn: Cần sớm giải quyết tranh chấp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích

Thứ năm, 05/05/2011, 07:29:00
Print + | - Font Size: A

Qua công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn:
Cần sớm giải quyết tranh chấp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích

PTO- Thực hiện Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15-5-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh 5 năm 1 lần theo quy định của Luật đất đai đã đi vào nề nếp. Các cấp, các ngành đã chủ động thực hiện chương trình kiểm kê đất đai theo phương pháp trực tiếp và toàn diện, lấy cấp xã là đơn vị cơ bản để tiến hành kiểm kê.

  • Những kết quả đạt được

Ảnh mang tính minh họa.
Qua kết quả kiểm kê đất đai năm 2001, tỉnh ta hiện có hơn 353 nghìn ha đất tự nhiên, tăng hơn 501ha so với năm 2005. Nguyên nhân tăng là do địa bàn tỉnh được tiếp nhận thêm xã Tân Đức (Hà Nội) về thành phố Việt Trì với tổng diện tích tự nhiên của xã là hơn 454ha. Diện tích đất nông nghiệp của tỉnh hiện có gần 281 nghìn ha, so với năm 2005 tăng hơn 13 nghìn ha. Việc tăng giảm một số chỉ tiêu đất nông nghiệp là do diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh giảm vì được chuyển mục đích sử dụng xây dựng các công trình hạ tầng, khu đô thị mới, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cấp đất ở cho nhân dân... Diện tích ở một số loại đất chuyển sang như: đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản…

Diện tích đất phi nông nghiệp toàn tỉnh là gần 54 nghìn ha, tăng 5 nghìn ha so với năm 2005… Những số liệu về diện tích các loại đất theo đối tượng sử dụng được tổng hợp trên bản đồ địa chính chính quy, hồ sơ địa chính đã lập và các loại tài liệu liên quan khác đã được chỉnh lý phù hợp với hiện trạng sử dụng tại thời điểm kiểm kê. Hiện nay, tỉnh  sử dụng bản đồ để kiểm kê theo nguyên tắc: Những địa phương có bản đồ địa chính chính quy thì dùng tài liệu này để kiểm kê, còn các địa phương khác không có bản đồ địa chính chính quy thì dùng bản đồ đo đạc theo Chỉ thị 299/TTg (bản đồ giải thửa 299) đã chỉnh lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những địa phương không có hai tài liệu trên thì dùng nền do Bộ TN&MT cung cấp. Theo ông Quách Chiến, Phó trưởng phòng Quản lý đất đai 1, Sở TN&MT: Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai tỉnh cùng với tổ công tác giúp việc đã luôn bám sát cơ sở đôn đốc, kiểm tra công tác kiểm kê đất đai. Nội dung kiểm tra được tiến hành theo các bước như: Công tác tổ chức triển khai, phương pháp thu thập số liệu diện tích đất đai, lập các biểu kiểm kê theo quy định viết báo cáo thuyết minh và công tác xây dựng  bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Tổ công tác đã trực tiếp kiểm tra kết quả kiểm kê của các đơn vị, qua đó uốn nắn và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác kiểm kê ở cơ sở. Ngay sau khi hội nghị  công tác kiểm kê đất đai năm 2010 của tỉnh, tất cả các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn. Các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác kiểm kê đất đai; tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai cho chủ tịch, cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền công tác kiểm kê đất đai đến các tổ chức và toàn thể nhân dân… Qua đó, đã giúp các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai đảm bảo theo yêu cầu. Ở cơ sở, tổ kiểm kê đất đai các xã, phường, thị trấn được chia thành các bộ phận như: Tuyên truyền, điều tra dã ngoại, chỉnh lý bản đồ, bộ phận nội nghiệp, tổng hợp số liệu diện tích đất đai, người sử dụng đất, tổng hợp chỉ tiêu về thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập biểu  mẫu kiểm kê, viết thuyết minh kết quả kiểm kê… Trong quá trình chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, các cấp đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, uốn nắn kịp thời các sai sót  chuyên môn, nghiệp vụ. Việc tổ chức triển khai kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo nội dung yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc về chuyên môn nghiệp vụ của cơ sở được giải quyết kịp thời đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm kê. Một số huyện làm tốt  công tác kiểm kê đất đai như: Hạ Hòa, Tân Sơn, Thanh Ba, Cẩm Khê, Phù Ninh, Lâm Thao. Do đó công tác kiểm kê đất đai được hoàn thành với chất lượng tốt giúp các cấp đánh giá lại việc thực hiện các nội dung về quản lý sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quản lý địa giới hành chính; lập, thực hiện quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đề ra biện pháp chỉnh sửa, bổ sung giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn…

  • Vẫn còn những khó khăn, vướng mắc

Từ kết quả của công tác kiểm kê đất đai trong năm qua, địa giới trên địa bàn tỉnh và các tỉnh tiếp giáp như: Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái được xác định bằng mốc giới hoặc các yếu tố địa vật cố định và được chuyển vẽ lên bản đồ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số điểm  đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng, dẫn đến tình trạng tranh chấp mà chưa giải quyết được dứt điểm. Cụ thể là: Đoạn tiếp giáp giữa xã La Phù (Thanh Thủy) với xã Thuần Mỹ (Ba Vì-Hà Nội); đoạn giáp ranh giữa xã Trung Sơn (Yên Lập) với xã Nghĩa Tâm (Văn Chấn-Yên Bái); đoạn giáp ranh giữa xã Tinh Nhuệ (Thanh Sơn) với xã Yên Mông (Hòa Bình)... mặc dù các tỉnh có liên quan đã họp bàn hòa giải, song nhân dân các xã vẫn chưa thống nhất. Đối với địa giới hành chính nội bộ tỉnh, giữa một số huyện  vẫn còn một số vướng mắc như: Hạ Hòa và Đoan Hùng, cụ thể như: 12 ha đất ở và đất nông nghiệp của các hộ dân khu 2- xã Cáo Điền (Hạ Hòa) đang sử dụng, song theo bản đồ địa giới hành chính 364 thì thuộc địa giới hành chính xã Ca Đình (Đoan Hùng); vướng mắc giữa khu vực xã Tất Thắng (Thanh Sơn) với xã  Sơn Thủy (Thanh Thủy). Hiện tại, các huyện đã tiến hành giải quyết và thống nhất địa giới theo đường địa giới hành chính xác định theo Chỉ thị số 364/CT nhưng khi chuyển mốc ra thực địa thì các xã lại không thống nhất, do đó các huyện trên vẫn đang phải tiếp tục giải quyết.

Qua công tác kiểm kê đất đai, cũng như quá trình quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh ta cho thấy: Nhìn chung, các tổ chức sử dụng đất phi nông nghiệp cơ bản sử dụng đúng mục đích được giao, có hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất lãng phí đã giảm so với nhưng năm trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng vi phạm như lấn chiếm đất đai, thể hiện dưới các hình thức Nhà nước tạm giao địa điểm để nghiên cứu lập dự án khả thi, chủ dự án đã san gạt mặt bằng, xây dựng  công trình mà không làm thủ tục giao đất. Ngoài ra, còn có một số tổ chức chiếm dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích, kém hiệu quả, cho thuê trái phép, đất tạm giao quá 6 tháng mà chưa làm thủ tục giao đất chính thức, nợ tiền thuê đất… Để ngăn chặn kịp thời các vi phạm xảy ra trong công tác quản lý sử dụng đất , đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật hiện hành, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, góp phần thực hiện nghiêm Luật đất đai, tạo hành lang pháp lý cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, góp phần  thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hương Giang
Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang