Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Thương mại điện tử góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

(baophutho.vn) - Trong hơn hai năm qua, đại dịch COVID-19 gây ra nhiều hệ lụy, tác động xấu đến hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt là đối với hoạt động sản xuất, kinh...

TIN BÀI KHÁC
Triển khai chương trình cho vay ưu đãi để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

28/04/2022

(baophutho.vn) - Để phục hồi và phát triển sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Quốc hội ban hành Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Theo đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH đã ban hành Quyết định số...

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022

28/04/2022

(baophutho.vn) - Trong 2 ngày 27-28/4, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh cùng 200 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 người lao động trong công ty.

Hưởng ứng thực hiện Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

28/04/2022

(baophutho.vn) - Ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1401/KH-UBND hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Mô hình nhượng quyền bưu cục: Giải pháp “ăn chắc mặc bền” cho start-up Việt hậu COVID -19

28/04/2022

(baophutho.vn) - Tại Việt Nam, số liệu từ các bộ phận hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho thấy khoảng 80% startup không tồn tại quá hai năm.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

27/04/2022

(baophutho.vn) - Đ ể đảm bảo sự chủ động trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, ngày 28/4, UBND tỉnh đã có Văn bản số 1470/UBND-KTN về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị liên quan, UBND các huyện,...

Khí phách “bộ đội Cụ Hồ” trong thời kinh tế mở

27/04/2022

(baophutho.vn) - Từng vào sinh ra tử trong các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con quê hương Đất Tổ...

Thanh Thủy phát triển hạ tầng giao thông

27/04/2022

(baophutho.vn) - Những năm qua, huyện Thanh Thủy đã tập trung các nguồn lực để từng bước phát triển đồng bộ kết cầu hạ tầng giao thông. Các tuyến đường kết nối liên vùng, liên xã trên địa bàn được đầu tư không chỉ tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân mà còn góp phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội địa...

“Cầu nối” thông tin trong thu hút đầu tư

26/04/2022

(baophutho.vn) - Với chức năng, nhiệm vụ của báo Đảng địa phương, Báo Phú Thọ đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền phát triển kinh tế- xã hội, trong đó thu hút đầu tư là một nội dung xuyên suốt, được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào kết quả thu hút đầu tư của tỉnh.