.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc kiểm tra công tác tuyển quân

Xuất bản: 21:01, Thứ Sáu, 03/02/2012, [GMT+7]
.
.
.
.
.
.
.