Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thanh Thủy đưa pháp luật về cơ sở

Thứ tư, 03/01/2018, 08:12:39
Print + | - Font Size: A
Thanh Thủy đưa pháp luật  về cơ sở

Thanh Thủy đưa pháp luật về cơ sở

A Font Size: - | +

img5309-1514942067

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Thanh Thủy cung cấp tài liệu, tư vấn Luật Hôn nhân và gia đình cho người dân.

PTĐT-Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, huyện Thanh Thủy đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương, qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua hệ thống loa truyền thanh của khu dân cư, qua các buổi họp khu và các buổi lãnh đạo huyện đối thoại trực tiếp với người dân về những vấn đề được nhân dân quan tâm, trong đó có nội dung về chủ trương thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, phần lớn người dân trên địa bàn huyện hiểu đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa to lớn trong đời sống cộng đồng, là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang ý nghĩa nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất... Thông qua các hình thức tuyên truyền như vậy, đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 77%. Bà Nguyễn Thị Tốt - xã Thạch Đồng cho biết: Được phổ biến tuyên truyền về tham gia bảo hiểm y tế mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân mà cho cả xã hội, tôi và mọi người trong gia đình tự nguyện tham gia. Có thẻ, tôi thấy yên tâm khi trái gió, trở trời. Đây chỉ là một trong nhiều chủ trương, chính sách được tuyên truyền đã được người dân tiếp nhận và hưởng ứng.

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương để tham mưu xây dựng kế hoạch, lựa chọn, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực cụ thể. Việc kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh hoạt động PBGDPL, sử dụng kinh phí PBGDPL ở cơ sở được quan tâm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. 

Năm 2017, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng; các xã, thị trấn kịp thời củng cố, kiện toàn và phân công trách nhiệm thành viên Ban tuyên truyền pháp luật. Đến nay, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện có 24 đồng chí, tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn gồm 303 tuyên truyền viên hoạt động có hiệu quả. Trong năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL với các nội dung đa dạng, hình thức phong phú như tổ chức hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ, qua các phương tiện thôn tin đại chúng, góp phần tuyên truyền, phổ biến nhiều văn bản quy phạm pháp luật, phản ánh tình hình, gương người tốt việc tốt trong chấp hành và thực thi pháp luật trên địa bàn huyện. 

Trọng tâm PBGDPL năm 2017 tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới, các chủ trương, chính sánh lớn của tỉnh, của huyện và các văn bản của địa phương về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính... Nhiều hình thức PBGDPL tiếp tục được khai thác, phát huy hiệu quả như hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, phối hợp với các ngành tuyên truyền bằng trang thông tin điện tử, tranh ảnh cổ động, pa nô áp phích, xe lưu động, trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 159 buổi phổ biến pháp luật trực tiếp cho gần 20 nghìn lượt người tham dự; cấp phát gần 22.500  tài liệu PBGDPL; phát sóng được trên 1.000 lượt chương trình, gần 550 tin, bài PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc quản lý và khai thác tủ sách pháp luật  của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có hiệu quả. Huyện hiện có 64 tủ sách pháp luật với các tài liệu chủ yếu là các Bộ luật, các luật, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan đến ngành, đơn vị  quản lý. Số lượng trung bình mỗi tủ trên 100 đầu sách, năm 2017 đã cấp phát 90 cuốn sách luật bổ sung tủ sách pháp luật của huyện và  xã, thị trấn để phục vụ việc nghiên cứu và cập nhật văn bản. Hoạt động hòa giải của các Tổ hòa giải ở cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực, UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức rà soát, củng cố kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, đến nay toàn huyện đã kiện toàn 151 tổ hòa giải với 986 hòa giải viên, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu quả. Trong năm 2017, tiếp nhận hòa giải 208 việc, hòa giải thành 187 việc, đạt tỷ lệ 89,9%.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt “Ngày pháp luật” lồng ghép Ngày đại đoàn kết toàn dân. Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL đã phối hợp với Hội Luật gia huyện tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền pháp luật với nhiều nội dung phong phú, gặp mặt tọa đàm hưởng ứng Ngày pháp luật, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức cũng như chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Từ hiểu biết pháp luật, người dân không chỉ biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình mà còn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước cũng như đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. Nhờ đó, nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trên địa bàn được quan tâm giải quyết ngay tại cơ sở, phong trào quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm được phát huy, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Ánh Dương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang