Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ tư, 05/12/2018, 06:21:06
Print + | - Font Size: A
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

A Font Size: - | +

file2235-1543965752
Cán bộ Phòng Tư pháp huyện rà soát các văn bản mới ban hành để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

PTĐT - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được huyện Đoan Hùng quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhờ vậy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Việt Tùng - Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Xác định rõ hoạt động tuyên truyền, PBGDPL là rất quan trọng, hàng năm, với vai trò là cơ quan thường trực, Phòng Tư pháp huyện đã chủ động tham mưu cho Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị của huyện triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và địa bàn.

Các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân theo hướng tăng cường đối thoại, giải đáp những yêu cầu từ phía người dân, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo. Huyện tăng cường duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, lưu diễn văn nghệ tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội... Phòng Tư pháp huyện chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu để lựa chọn các nội dung tuyên truyền phù hợp... Qua các hoạt động này, sự hiểu biết về pháp luật của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung có những thay đổi tích cực.

Xã Chí Đám là một trong những địa phương luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, PBGDPL, vì thế ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã thì hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho người dân, đồng thời giúp cho việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống ngày càng hiệu quả hơn. Nhờ đó, đến nay, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định, nhân dân yên tâm, đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Không chỉ riêng ở xã Chí Đám, các đơn vị trên địa bàn luôn quan tâm triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, PBGDPL. Năm 2018, tổ chức được 373 buổi tuyên truyền, PBGDPL với trên 31 nghìn lượt người tham dự. Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, tra cứu pháp luật của 

cán bộ và nhân dân trên địa bàn, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bổ sung đầu sách pháp luật mới, đảm bảo tủ sách pháp luật có đầy đủ văn bản pháp luật còn hiệu lực, văn bản mới ban hành. Năm 2018, UBND huyện tiếp nhận và chuyển gần 900 đầu sách pháp luật của tỉnh cấp về các xã, thị trấn, khu dân cư. Hiện nay, 100% các xã, thị trấn đều trang bị tủ sách pháp luật, bình quân đạt 325 đầu sách/tủ. Bên cạnh đó, hoạt động hoà giải ở cơ sở được tăng cường. Năm 2018, UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 364 vụ việc, hoà giải thành đạt tỷ lệ trên 75% số vụ việc, các vụ việc còn lại chuyển cơ quan Nhà nuớc có thẩm quyền giải quyết. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân, giữ vững kỷ cương pháp luật, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Công Huy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang