Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Khó khăn trong thực hiện dồn đổi ruộng đất ở các xã miền núi

Thứ năm, 08/03/2018, 07:55:31
Print + | - Font Size: A
Khó khăn trong thực hiện dồn đổi ruộng đất ở các xã miền núi

Khó khăn trong thực hiện dồn đổi ruộng đất ở các xã miền núi

A Font Size: - | +

dsc6802-1520470618

Tại các địa phương đã thực hiện DĐRĐ, người dân dễ dàng áp dụng KH-KT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.
- Thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn tại khu 6 xã Phương Xá (huyện Cẩm Khê).

PTĐT- Toàn tỉnh có 218 xã miền núi, tại nhiều địa phương, diện tích đất sản xuất nông nghiệp thường xen canh, xen cư, nằm rải rác, không tập trung, thấp hơn về phía Đông Bắc, ruộng đồng ám sơn, chủ yếu là ruộng khe dộc, bị chia cắt thành nhiều ô thửa nhỏ, ruộng đất không đồng nhất… đã gây nhiều trở ngại trong tổ chức sản xuất tập trung, làm tăng chi phí lao động, hạn chế trong việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, ảnh hưởng đến đi lại, chăm sóc, thu hoạch, chuyên chở phục vụ sản xuất - những điều kiện cần có để hình thành vùng sản xuất tập trung...

Dựa vào hiện trạng đất đai trên địa bàn huyện, năm 2017, Yên Lập đã tiến hành điều chỉnh và ban hành kế hoạch dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai theo sát tình hình thực tế và sẽ thực hiện tại 17/17 xã, thị trấn trên toàn huyện. Năm 2017, Yên Lập có 691 hộ đăng ký tham gia dồn đổi, tích tụ đất đai với tổng diện tích hơn 296ha, hiện đã thực hiện dồn đổi trên 80ha và tích tụ trên 200ha, số thửa đã dồn đổi hơn 1.100 thửa/1.847 thửa, giảm trên 730 thửa, đạt 59,5%. Diện tích trung bình mỗi thửa 718m2. Đối với huyện miền núi như Yên Lập, kết quả trên là những thành công bước đầu khi huyện thực hiện dồn đổi, tích tụ ruộng đất tại 5 đơn vị điển hình là các xã: Mỹ Lung, Hưng Long, Đồng Thịnh, Lương Sơn và thị trấn Yên Lập. Tuy nhiên, để triển khai đối với các xã còn lại là chặng đường đầy thách thức, hiện trên địa bàn huyện còn khá nhiều xã khó thực hiện việc dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp, không ít ô, thửa có diện tích vài chục, thậm chí vẻn vẹn vài m2 đất canh tác như: Phúc Khánh, Nga Hoàng, Trung Sơn… 

Một trong những rào cản lớn trong thực hiện DĐRĐ là sự đồng thuận từ phía người dân. Tại các xã miền núi, đặc biệt ở vùng cao, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư phân tán, nhận thức, tư duy sản xuất chưa đầy đủ, phần đông các hộ sản xuất nông nghiệp dân vẫn giữ thói quen canh tác cũ, tập quán tiện canh, tiện cư, ruộng đồng gần nhà nên vẫn có tư tưởng bảo thủ, không muốn đổi ruộng, không muốn nhận những vùng sản xuất không thuận lợi. Ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh cho biết: Thực hiện chủ trương của tỉnh, của huyện, Đảng ủy, chính quyền xã đã vào cuộc tích cực, vận động tuyên truyền đến nhân dân nhưng vẫn còn nhiều hộ đắn đo, ngại thay đổi, một số gia đình do đã dồn công, bỏ sức đầu tư cải tạo nên không muốn nhận chân ruộng xấu, xứ đồng xa nhà hoặc khó khăn về giao thông, thủy lợi… mặc dù không ít lần địa phương tổ chức họp bàn với nhân dân. Mặt khác, điều kiện đất đai không thuận lợi, lại chủ yếu là ruộng bậc thang, kém màu mỡ nên không mấy đơn vị, doanh nghiệp mặn mà đầu tư sản xuất nông nghiệp dẫn đến việc thực hiện dồn đổi trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn.

Xây dựng quỹ đất, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cho thuê quyền sử dụng đất hiện cũng là một trong các phương án thực hiện DĐRĐ được nhiều địa phương áp dụng, tuy nhiên đây cũng là phương án gặp nhiều trở ngại từ phía người dân. Hiền Lương là một trong những xã miền núi có điều kiện đất đai tương đối thuận lợi của huyện Hạ Hòa. Năm 2017, xã thực hiện dồn đổi, tích tụ đất đai, triển khai quy hoạch vùng sản xuất tập trung, quy hoạch quỹ đất cho doanh nghiệp thuê quyền sử dụng đất với tổng diện tích dự kiến 30ha để đầu tư phát triển nông nghiệp, trồng lúa chất lượng cao và rau an toàn. Tuy nhiên, do trước đây một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp chưa hiệu quả đã khiến nhiều hộ dân có tâm lý nghi ngại. Bên cạnh đó, canh tác rau màu đem lại thu nhập cao hơn so với việc cho doanh nghiệp thuê đất, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho các nông hộ, do vậy nhiều hộ trên địa bàn xã chưa đồng thuận với phương án trên.

Những bất cập trên là những vướng mắc chung của nhiều xã miền núi khác. Bài toán sau dồn đổi, tích tụ ruộng đất cũng đang là vấn đề nan giải. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, khoa học kỹ thuật cần thiết cho sản xuất quy mô lớn chưa đáp ứng đủ, nguồn nhân lực lao động trong nông nghiệp có trình độ không đồng đều, khó tiếp cận KH-KT hiện đại, chính sách khuyến khích, hỗ trợ dồn đổi, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp chưa phù hợp với địa bàn miền núi, chưa tạo động lực thu hút người dân tham gia… là những trở ngại không nhỏ khiến việc tích tụ ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn tại miền núi gặp nhiều vướng mắc, chưa nói đến dồn đổi liền vùng, liền khoảnh, quy hoạch thành vùng sản xuất hàng hóa…


dsc6951-1520558599

Diện tích canh tác đang gặp khó khăn trong dồn đổi ruộng tại khu 3 xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa

Ông Vũ Văn Nhất - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, để từng bước tháo gỡ khó khăn trong thực hiện DĐRĐ ở miền núi, trước hết các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm cải thiện tư duy để người dân nhận thức đúng, đầy đủ, từ đó hiểu rõ sự cần thiết, hiệu quả và lợi ích lâu dài của việc DĐRĐ, tích cực tham gia thực hiện. Chính quyền địa phương các cấp cần vào cuộc quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện. Việc xây dựng phương án DĐRĐ phải cụ thể, đảm bảo quy trình và nguyên tắc dân chủ, công khai, tự nguyện đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, phù hợp với điều kiện và đặc điểm, thế mạnh của mỗi địa phương. 

Cùng với đó, thúc đẩy tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp bao gồm cả đất nông - lâm - nghiệp, đất đồi, đất nuôi trồng thủy sản, tạo quỹ đất lớn thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, trang trại, gia trại vào đầu tư, mở rộng sản xuất, đồng thời đẩy mạnh thực hiện quy hoạch, nâng cao diện tích, từ đó hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cùng trà, cùng giống, cùng quy trình kỹ thuật... gắn với thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng việc tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi thông qua việc thu hồi, bàn giao, chuyển quỹ đất sử dụng kém hiệu quả của các công ty lâm nghiệp, doanh nghiệp, quỹ đất do cấp xã quản lý và của các tổ chức khác đảm bảo điều kiện thuận lợi phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

Đối với nhiều xã miền núi trên địa bàn tỉnh, nông nghiệp vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế, bởi vậy, để tạo động lực giúp người dân tham gia thực hiện DĐRĐ thiết nghĩ, tỉnh cần có thêm chính sách hỗ trợ, khuyến khích sát tình hình thực tế, phù hợp với địa bàn miền núi, tạo điều kiện để các gia đình, cá nhân tích tụ đất đai bằng các hình thức chuyển nhượng, chuyển đổi, góp vốn hoặc cho thuê quyền sử dụng đối với các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới với mục đích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp… gắn việc dồn đổi, tích tụ đất đai với quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản. Có như vậy mục đích của việc DĐRĐ là nhằm quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp mới thực sự hiệu quả.


Dồn đổi ruộng đất (DĐRĐ) được ví như cuộc cách mạng trong sản xuất nông nghiệp, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại của tỉnh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đang gặp khó khăn, đặc biệt tại các xã miền núi.

Thùy Phương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang