Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thứ ba, 30/11/2021, 14:26 (GMT +7)
thumbnail
thumbnail
Print + | - Font Size: A

Đồng chí Bùi Đình Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn công tác kết luận buổi giám sát

(baophutho.vn) - Ngày 30/11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khoá XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thời gian qua, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng đoàn đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các Nghị quyết trên. Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, từ tháng 11/2015 đến nay đã tinh giản biên chế được 12 người, vượt 0,9%. LĐLĐ tỉnh triển khai sắp xếp lại bốn công đoàn ngành địa phương và 13 công đoàn giáo dục cấp huyện theo hướng tinh gọn đầu mối, kết hợp với việc sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn, tăng cường biên chế cho các đơn vị cấp trên cơ sở có đông Công đoàn cơ sở và đoàn viên; sắp xếp từ bảy ban chuyên môn xuống còn năm ban, giảm bảy cấp phó. Từ năm 2018 đến nay đã phát triển thêm 161 công đoàn cơ sở, hơn 20.400 đoàn viên; sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ... 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã yêu cầu Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh làm rõ một số nội dung: Hiệu quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc sau sáp nhập các công đoàn ngành địa phương và công đoàn giáo dục cấp huyện; việc sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập...

Đồng chí Hà Đức Quảng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết với đoàn giám sát

Đánh giá cao trách nhiệm của Đảng đoàn và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi nhấn mạnh: Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết trên và Quy định 205 của Trung ương và Bộ Chính trị trên tinh thần đảm bảo quy trình, quy định và phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở xem xét sắp xếp, kiện toàn đầu mối trực thuộc gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra. Quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội, là cầu nối giữ mối liên hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với giai cấp công nhân, người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân, người lao động. Tiếp tục nâng cao mô hình tổ chức công đoàn bốn cấp, kết hợp giữa công đoàn địa phương và công đoàn ngành, tập trung nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở và trên cơ sở nhất là công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, công đoàn khu công nghiệp. Cần nghiên cứu, điều chỉnh nhiệm vụ của các cấp công đoàn theo hướng phù hợp với đặc thù từng cấp công đoàn và sự phát triển của thị trường lao động. Xây dựng mô hình tổ chức công đoàn theo hướng mở, linh hoạt, năng động, nghiên cứu tổ chức thí điểm một số mô hình mới theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo về số lượng, chất lượng, có năng lực đối thoại dẫn dắt, truyền cảm hứng đoàn kết, tập hợp người lao động; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chú ý quan tâm bồi dưỡng cán bộ công đoàn xuất thân từ công nhân...

Phương Thanh

Ý kiến bạn đọc ( )
Bình luận bài viết
security