Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 10/11/2017, 10:21:18
Print + | - Font Size: A
Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

A Font Size: - | +

img2025-1510284126

Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

PTĐT - Ngày 10-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017. Đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Dự thảo báo cáo, giai đoạn 2015-2017, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn, đô thị và các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn. Công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường được quan tâm. Tuy nhiên, tình hình ô nhiễm môi trường tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải trong hoạt động sản xuất nông nghiệp chưa đảm bảo theo yêu cầu. Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường có nơi chưa được chú trọng. Ý thức chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa cao…

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung của Dự thảo, đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung, điều chỉnh làm rõ hơn kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Trần Phù Tiêu yêu cầu Bộ phận tổng hợp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của báo cáo, trong đó, tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện của các cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, nhất là vai trò của người đứng đầu. Về công tác quản lý Nhà nước cần nêu rõ một số văn bản chỉ đạo có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; đưa thêm số liệu thống kê minh chứng cho kết quả thực hiện bảo vệ môi trường trong giai đoạn; công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ môi trường ở địa phương đối với cơ sở; chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; bổ sung một số nội dung liên quan đến việc đề xuất, kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh, các ngành liên quan và những yêu cầu đối với cấp huyện, cấp xã nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ở địa phương, cơ sở trong thời gian tới.

Phương Thảo

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang