Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tiếp tục hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo về nhà ở

Thứ năm, 09/11/2017, 17:21:11
Print + | - Font Size: A
Tiếp tục hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo về nhà ở

Tiếp tục hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo về nhà ở

A Font Size: - | +

img0845-1510222965

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

PTĐT- Chiều 9-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Kế San- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình triển khai, thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ, những tồn tại, vướng mắc và phương hướng triển khai trong thời gian tới; báo cáo việc tham mưu cho UBND tỉnhđiều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 25-11-2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, qua rà soát, toàn tỉnh có trên 10.200 hộngười có công với cách mạng đề nghị xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí gần 303 tỷ đồng. Đến tháng 7-2017, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cấp kinh phí cho 1.723 hộ, trong đó có 814 hộ xây mới, 909 hộ sửa chữa nhà với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, thực hiện Quyết định 22, toàn tỉnh có trên 3.000 hộ tự ứng trước kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ.

Về thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015(Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2),UBND tỉnh đã tổ chức lập và phê duyệt đề án hỗ trợ theo Quyết định 2885/QĐ – UBND ngày 25-11-2015 “Về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo”. Theo đó, toàn tỉnh có 5.300 hộ cần đượchỗ trợ vay vốn. Trong hai năm 2016, 2017 đã có 1.200 hộ được vay vốn hỗ trợ. Qua quá trình triển khai, bằng việc huy động tổng hợp các nguồn lực thực hiện Chương trình giảm nghèo,nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ về nhà ở từ các nguồn khác nhau, vì vậy số hộ nghèo theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 2885 có nhiều thay đổi. 

Tại hội nghị, Sở Xây dựng đề nghị điều chỉnh số hộ nghèo cần được hỗ trợ từ 5.300 hộ xuống còn 4.989 hộ để UBND tỉnh có căn cứ tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Để đảm bảo tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng theo đúng kế hoạch, Sở Xây dựng,lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị đề nghị UBND tỉnh, các bộ, ngành liên quan xem xét và có phương án cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San nhấn mạnh, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội, giúp các hộ dân có nhà ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống.

Nhiệm vụ thời gian tới, dựa trên cơ sở nguồn kinh phí Trung ương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí; Sở Tài chính nghiên cứu kinh phí đối ứng của tỉnh là 5% để cấp cho các huyện, thành, thị chủ động việc thực hỗ trợ về nhà ở cho người có công. 

Đối với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành, thị chỉ đạo cơ quan chuyên môn đối chiếu với danh sách UBND tỉnh đã phê duyệt để nắm chắc số đối tượng được thụ hưởng. Các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, phường,thị trấn thực hiện đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đảm bảo chặt chẽ trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đối với những trường hợp đặc biệt như: người có công mất, chuyển chỗ khác, phát sinh mới, yêu cầu các huyện, thành, thị căn cứ vào Nghị quyết 63 của Thủ tướngChính phủ để giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. UBND các huyện, thành, thị chủ động điều chỉnh đối với các hộ thay đổi từ sửa chữa sang xây mới hoặc ngược lại. Nếu kinh phí không sử dụng hết, các huyện, thành, thị báo cáo tỉnh để chỉ đạo hướng hỗ trợ phù hợp.

Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San đề nghị các huyện, thành, thị rà soát lại các hộ nghèo có nhu cầu cải thiện nhà ở, báo cáo Sở Xây dựng chậm nhất là ngày 15-11-2017. Hàng năm, các huyện, thành, thị chủ động gửi Sở Xây dựng và Ngân hàng CSXH tỉnh tổng số lượng các hộ có nhu cầu vay vốn cải thiện nhà ở để trên cơ sở này, Ngân hàng CSXH lập dự toán phân bổ nguồn vốn cho hộ nghèo vay. Về việc sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các địa phương thực hiện theo Thông báo 613 của Thường trực Tỉnh ủy, hỗ trợ 5 triệu đồng/1 hộ nghèo xóa nhà tạm. 

Huy Thắng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang