Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018

Thứ năm, 28/12/2017, 15:42:27
Print + | - Font Size: A
Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018

A Font Size: - | +

2-1514450498

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

PTĐT - Sáng 28-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp. 

Việc lần đầu tiên Tổng Bí thư tham dự cuộc họp quan trọng này của Chính phủ là sự kiện cho thấy sự nhất quán về quan điểm của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Chính phủ về cách thức tổ chức điều hành, phát triển nền kinh tế, tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cũng là thể hiện sự ủng hộ của Tổng Bí thư, các cơ quan của Đảng với Chính phủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điểm lại các khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với một niềm tin vững chắc vào sức mạnh của nhân dân và tinh thần của doanh nghiệp Việt Nam. Kiên định mục tiêu tăng trưởng rất cao mà Quốc hội đã đề ra. Đến nay, kết quả phát triển kinh tế-xã hội đã đạt được khá toàn diện. Tất cả các chỉ tiêu Quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 6,81%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua; môi trường kinh doanh chuyển đổi tích cực, chỉ số chứng khoán tăng trưởng vượt bậc. Trong năm, nhiều đại án tham nhũng được xử lý nghiêm minh, lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại như tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, xử lý nợ xấu còn hạn chế, vẫn còn nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Quy mô nền kinh tế còn thấp, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, cải cách hành chính còn bất cập, tái cơ cấu kinh tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh: Muốn tái cơ cấu thành công, khắc phục những hạn chế yếu kém thì trước hết phải bố trí lại đội ngũ cán bộ, tái cơ cấu bộ máy, con người.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định năm 2018 cần tiếp tục quyết liệt: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, đề cao trách nhiệm cá nhân, xây dựng nền công vụ trong sạch, quyết tâm loại trừ tham ô, nhũng nhiễu. Cán bộ nào lơ là trách nhiệm, thiếu nhiệt huyết cần được thay thế ngay.

thb-1514450571

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trình bày Báo cáo tóm tắt về 7 nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2018. Ảnh: Chinhphu.vn

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2017; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Với phương châm hành động năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ đã đưa ra 4 trọng tâm chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu, kết quả mà toàn hệ thống đã đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực. Về kinh tế - xã hội, lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. So với năm 2016, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc (từ 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế); chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc (từ 60 lên 55/137 nền kinh tế). An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm; thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, nhất là những khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

hieu0735-1514450639

Ảnh: Chinhphu.vn

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng yếu. Trong đó, nhiệm vụ số 1 là phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII; Triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta trong thời gian tới; khẩn trương tổng kết lý luận và thực tiễn, nghiên cứu xây dựng trình Hội nghị Trung ương 7 khoá XII xem xét, quyết định về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp và Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Tập trung thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; ưu tiên nguồn lực phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng bị thiên tai, chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.... Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư nêu rõ: "Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn". 

Hội nghị dự kiến diễn ra trong một ngày rưỡi (ngày 28 và sáng 29/12), các địa phương và bộ, ngành sẽ tập trung thảo luận, góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, từ đó thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Báo Phú Thọ điện tử tiếp tục cập nhật.

Đinh Vũ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang