Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Thứ sáu, 28/09/2018, 13:28:00
Print + | - Font Size: A
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

A Font Size: - | +

img0619-1538116153Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

PTĐT-Sáng ngày 28-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo đánh giá thực hiện Kết luận số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án theo Kết luận số 94 được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đầu tư đến tháng 6 năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác liên quan đến các phương án sắp xếp khu dân cư từ nay đến năm 2020; đề án sắp xếp, tổ chức lại một số cơ quan đơn vị và phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên ngành giáo dục… Dự hội nghị có đại biểu Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan…

img0605-1538116163Các đại biểu trình bày báo cáo tại hội nghị

Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII giữa nhiệm kỳ, các báo cáo trình tại hội nghị chỉ rõ: Nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức song tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ luôn đoàn kết, thống nhất cao, dân chủ, trí tuệ tập thể đã lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực. Qua ba năm triển khai thực hiện, đã có 21/43 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tình hình chính trị, xã hội ổn định. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; quy mô của nền kinh tế tăng 1,32 lần so với năm 2015; tăng trưởng GRDP hàng năm đều đạt trên 8% và hướng tới hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng 7,5% của cả nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu vượt mức mục tiêu Đại hội đến năm 2020, thu ngân sách Nhà nước vượt mốc 6000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng đạt kết quả quan trọng, tạo sức lan toả và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tương đối toàn diện, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành trước 3 năm mục tiêu nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, nổi bật là Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO đưa ra khỏi tình trạng khẩn cấp và chính thức công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại; dịch vụ y tế có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức sắp xếp lại bên trong các sở, ngành được triển khai tích cực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường. Qua đó, đã đưa Phú Thọ vươn lên đứng thứ 2/14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ về tình hình phát triển.

img0604-1538116163

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng đã phân tích, cho ý kiến vào các đánh giá, nhận định được nêu trong báo cáo liên quan đến kết quả, những tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. 

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghe, cho ý kiến về Báo cáo đánh giá thực hiện Kết luận số 107 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các dự án theo Kết luận số 94 được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đầu tư đến tháng 6 năm 2018.

Theo đó, thực hiện Kết luận số 94-KL/TU có 58 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký thực hiện: 17.511 tỷ đồng và 12,26 triệu USD. Thực hiện Kết luận số 107-KL/TU có 34 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký thực hiện: 12.015 tỷ đồng và 126,5 triệu USD. Ngoài ra, có 21 dự án khác đã hoàn thành, đang xây dựng cơ bản và tục  theo quy định, dự án đang giải phóng mặt bằng và dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ. Về cơ bản, các nhà đầu tư khi được cấp phép đầu tư vào tỉnh cơ bản đều nghiêm túc thực hiện các quy định, triển khai dự án đúng tiến độ, thực hiện đầy đủ chế độ đối với người lao động và các nghĩa vụ đối với ngân sách tỉnh, đảm bảo các điều kiện về môi trường, xã hội cho dự án hoạt động hiệu quả…  

Phát biểu kết luận phiên làm việc buổi sáng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc cơ bản đồng tình nội dung các dự thảo báo cáo trình bày tại hội nghị. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung đúng với nội dung các báo cáo đảm bảo bố cục hợp lý, nội dung chính xác, ngôn từ phù hợp, số liệu thống nhất. Các nội dung đánh giá cần căn cứ vào nội dung Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVIII đã đề ra…

img0652-1538116163

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đánh giá cao tinh thần quyết liệt chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đã giải quyết đối với các dự án đầu tư. Các doanh nghiệp cũng có ý thức đầu tư, phát triển sản xuất, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về môi trường. Vì vậy, đã tạo điều kiện để tỉnh thu hút thêm các dự án khác vào đầu tư.

Để giải quyết những tồn tại, vướng mắc để thực hiện các dự án như: Công tác chỉ đạo thực hiện của các cơ quan chuyên môn, việc chấp hành các quy định, năng lực tài chính, chuyên môn, quản lý và văn hoá doanh nghiệp doanh nhân của nhà đầu tư, doanh nghiệp vẫn còn tồn tại, hạn chế. Các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, huyện, phường chưa thực sự nêu cao ý thức, trách nhiệm trong việc thẩm định, tham mưu. Trong quá trình thực hiện đầu tư ở các dự án, công tác hậu kiểm chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên. Vai trò giám sát và kiến nghị của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cả những người dân khu vực dự án có khi còn mờ nhạt nhưng chưa mạnh mẽ để đóng góp với các cấp chính quyền, cấp uỷ đảng.

Đồng chí yêu cầu: UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu cần đánh giá lại những thuận lợi, khó khăn, hiệu quả đầu tư của dự án, hướng giải quyết, xử lý những khó khăn, tồn tại đó báo cáo BTV Tỉnh uỷ. Cụ thể: Đối với Nhà máy xi măng Hữu Nghị ở KCN Thuỵ Vân: Cần lắp đặt thiết bị quan trắc về môi trường. Nếu sản xuất mà vi phạm quy định về tiêu chuẩn môi trường thì cần có biện pháp xử lý kiên quyết, theo đúng quy định của pháp luật. Đối với Nhà máy Dệt - Tập đoàn Paka Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Trung Hà do chủ đầu tư không có khả năng tiếp tục triển khai dự án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm triển khai phương án xử lý tài sản trên đất của chủ đầu tư, chấm dứt dự án…

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung quan trọng khác…

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 28-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến vào các phương án sắp xếp khu dân cư từ nay đến năm 2020; đề án sắp xếp, tổ chức lại một số cơ quan đơn vị và phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên ngành giáo dục.

img1896-1538195903

Tờ trình về phương án tổng thể sáp nhập khu dân cư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đặt ra mục tiêu sẽ sắp xếp, sáp nhập 1956 khu để thành lập mới 935 khu, giảm được 35,4% sau khi sắp xếp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao với nguyên tắc: Đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân sau khi sáp nhập; việc sắp xếp, sáp nhập không làm thay đổi địa giới hành chính của cấp xã; các khu dân cư sắp nhập phải có sự tương đồng về phong tục, tập quán, tín ngưỡng... Riêng đối với khu dân cư đặc thù ở miền núi cao, địa bàn độc lập; khu dân cư có vị trí đặc thù không thể sáp nhập với nhiều khu khác thì dân số có thể đạt dưới 50% quy định. Về tên gọi của các khu dân cư mới được thành lập sau khi sắp xếp, sáp nhập khuyến khích kế thừa yếu tố lịch sử truyền thống, nếu được đa số cử tri đồng thuận…

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách khu dân cư. Các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ đoàn thể phải vào cuộc, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ chủ trương này.

img1897-1538195903

Về phương án sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo dục năm 2019: Đối với bậc học mầm non: Bố trí đủ số lượng giáo viên dạy lớp mầm non 5 tuổi; số còn lại bố trí dạy các nhóm trẻ và cho mẫu giáo 3, 4 tuổi; số giáo viên còn thiếu, trước mắt tuyển bổ sung đồng thời được hợp đồng có thời hạn, ưu tiên tại các vị trí nòng cốt; đối với cấp Tiểu học và THCS điều chỉnh chỉ tiêu và tuyển bổ sung biên chế và thực hiện điều chuyển 335 giáo viên THCS dôi dư xuống dạy Tiểu học; đối với bậc THPT: Giữ ổn định biên chế như hiện nay. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay đến năm 2021 sẽ thực hiện tinh giản biên chế một cách phù hợp…

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cơ bản nhất trí đối với dự thảo báo cáo phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc giao biên chế phải có cơ sở thực tiễn, căn cứ khoa học, tính toán mức đảm bảo nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cấp học theo đúng quy định; việc điều chỉnh và điều chuyển cán bộ quản lý, giáo viên giữa các bậc học của từng huyện trong tỉnh phải đảm bảo hài hoà, cân đối mặt bằng chung; gắn việc bố trí, sắp xếp với việc thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế... Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục & Đào tạo sớm xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý biên chế, quản lý đội ngũ ngành giáo dục; nghiên cứu, triển khai đề án về Xã hội hoá giáo dục. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cần sớm có đề án sắp sắp xếp lại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn, để có cơ sở xem xét, quản lý trường lớp học và giáo viên, đặc biệt chú ý đến việc sắp xếp, bố trí nhiệm vụ công việc với các cán bộ, giáo viên không trực tiếp tham gia giảng dạy. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non hợp đồng.

img1894-1538195903

Trong chương trình làm việc buổi chiều, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến đối với phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; thống nhất thông qua các đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công thương; Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp và Đài PT&TH tỉnh…

Vĩnh Hà

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang