Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII:

9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Thứ hai, 08/10/2018, 09:15:47
Print + | - Font Size: A
9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

A Font Size: - | +

img5910-1538966216

PTĐT - Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và quán triệt một số Nghị quyết của Trung ương.

Nửa nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn đoàn kết, thống nhất cao, dân chủ, trí tuệ, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời đến các cấp ủy đảng, các ngành và đoàn thể nhân dân. Đồng thời, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để ban hành 43 nghị quyết chuyên đề, 12 chương trình hành động và hệ thống các văn bản chỉ đạo; lựa chọn 51 nội dung lớn để đưa vào chương trình làm việc toàn khóa.

img5869-1538966238
Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Sau gần 3 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 8,53%/năm (mục tiêu đại hội 7,5%/năm). GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 38,95 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tiến bộ, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước từ sản xuất kinh doanh trên địa bàn ước đạt 15,2%/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 ước đạt 1.330 triệu USD, tăng 12,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,55%, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90%. Kiểm điểm 20 chỉ tiêu chủ yếu, có 9/20 chỉ tiêu đến nay đã đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội; 11/20 chỉ tiêu đang trong tiến độ thực hiện, phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt mục tiêu. 4 khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch đều đạt được những kết quả tích cực. Qua đó đưa Phú Thọ đứng thứ 2/14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ về trình độ phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được quan tâm, bình quân hằng năm kết nạp được 3.222 đảng viên (vượt mục tiêu Đại hội); tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 89,7%. Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ các giải pháp để tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, đã giảm được 17.300 cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư; thực hiện tinh giản 570 biên chế; sắp xếp lại đầu mối bên trong của 23 sở, ngành; sáp nhập, giải thể giảm đầu mối cấp phòng, ban, chi cục từ 97 đầu mối xuống còn 32 đầu mối. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng các quy định của Đảng, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

img5896-1538966258

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc đã nhấn mạnh những thành tích mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ cũng như trong 9 tháng đầu năm 2018, về kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra được những chủ trương, cơ chế, giải pháp có tính đột phá để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Đối với việc kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XVII trên các lĩnh vực. Về công tác cán bộ, tại hội nghị sẽ thực hiện quy trình nhân sự để kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh: Những vấn đề mà hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 thảo luận và quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ, vì vậy, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để Hội nghị đạt được kết quả cao nhất.

Báo Phú Thọ điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

 

Tùng Linh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang