Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng 

Thứ ba, 29/10/2019, 13:50:01
Print + | - Font Size: A
Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng 

Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng 

A Font Size: - | +

img2060-1572330335

PTĐT - Ngày 29/10, đồng chí Bùi Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị UBND tỉnh phiên thường kỳ, nghe và cho ý kiến về các nội dung quan trọng.

Về nội dung giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, theo báo cáo, giai đoạn 2015- 2021 toàn tỉnh thực hiện tinh giản 250 biên chế, đến nay đã tinh giản được 160 biên chế. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang nhất trí với dự thảo tờ trình về phân bổ các chỉ tiêu biên chế năm 2020, yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh rà soát, tính toán, bố trí số lượng biên chế vừa đảm bảo giảm chỉ tiêu biên chế theo kế hoạch vừa sát với yêu cầu thực tế. Tuy nhiên cần tăng cường xã hội hóa giáo dục mầm non, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các trường trong hệ thống giáo dục. Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non đứng lớp theo quy định. Sở Xây dựng xúc tiến thành lập Ban quản lý các công trình xây dựng dân dụng để thực hiện chức năng giám sát các công trình trên địa bàn tỉnh. Riêng ngành Y tế trước mắt vẫn giữ nguyên số lượng biên chế hành chính khối y tế cơ sở xã, phường, thị trấn, sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã sẽ cân nhắc điều chỉnh hợp lý.

img9028-1572330348

Ở nội dung dự thảo tờ trình Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, nhất trí với nội dung tờ trình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị là căn cứ để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị và là một trong những tiêu chí quan trọng để xét thi đua khen thưởng đối với tập thể, cá nhân. Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh đối tượng áp dụng có bổ sung thêm các ngành, đơn vị: Công an, quân sự, thống kê, quản lý thị trường, ngân hàng... Thời gian hoàn thành việc đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị phải xong trước 30/12 hàng năm. Quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo khách quan, công tâm và phải điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với thực tế. Năm 2020, căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các chương trình thực hiện cụ thể về lĩnh vực, địa bàn mình quản lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trên cơ sở đó làm căn cứ xếp loại thi đua cuối năm.

img9017-1572330356

Đối với nội dung dự thảo tờ trình Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động của Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến hết năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang thống nhất UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết. Tuy nhiên đơn vị soạn thảo cần bổ sung căn cứ pháp lý và làm rõ nội dung tổ chức thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành trong triển khai thực hiện. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cũng cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác.

Mai Phương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang