Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ tư, 06/11/2019, 16:33:32
Print + | - Font Size: A
Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

A Font Size: - | +

img9826-1573032912

PTĐT - Tiếp tục thực hiện chương trình công tác, ngày 6/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh, Trưởng Tiểu ban II làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại Đảng bộ Sở NN&PTNT và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. 

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã góp phần quan trọng trong việc công khai, minh bạch công tác quản lý, điều hành công việc ở đơn vị. Việc thực hiện giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan theo mô hình “một cửa” góp phần phát huy hiệu quả trong giải quyết công việc, giảm phiền hà cho các tổ chức, công dân; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đem lại sự hài lòng của các tổ chức, công dân đối với sự phục vụ cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Sở NN&PTNT có 102 thủ tục hành chính, trong đó có 95 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công, 7 thủ tục do tính chất đặc thù nên không đưa vào thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Các thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình, thời hạn giải quyết, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ. Nhận thức của CBCCVC về quy chế dân chủ có chuyển biến tích cực. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi.

Tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã triển khai đầy đủ các nội dung quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; ban hành quy chế, quy định, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, CCVC. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc công khai theo đúng quy định. Hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, CCVC; công khai, thảo luận một số chính sách liên quan; các cấp ủy cơ sở thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện việc cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; niêm yết công khai các nội dung phải công khai; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện theo quy định hiện hành. Thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện dân chủ; các đoàn thể thực hiện tốt việc tham gia đóng góp ý kiến trong thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền ghi nhận, biểu dương những nỗ lực trong việc thực hiện quy chế dân chủ của 2 Đảng bộ. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Sở NN&PTNT rà soát lại các văn bản, nội dung chỉ đạo liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa các văn bản kịp thời; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo Sở và Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 04 và Chỉ thị 24 của Tỉnh ủy; bám sát nhiệm vụ cấp trên để tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở là một trong những căn cứ xếp loại thi đua; rà soát lại các đơn vị có đối tượng hợp đồng lao động; xây dựng các mô hình điển hình thực hiện dân chủ trong Đảng bộ Khối để triển khai, nhân rộng. Đồng chí đề nghị 2 đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 04 và Chỉ thị 24 của Tỉnh ủy…

Hoàng Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang