Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thảo luận dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Thứ sáu, 15/11/2019, 15:36:16
Print + | - Font Size: A
Thảo luận dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Thảo luận dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

A Font Size: - | +

kem-tin-qh-1-1573806968

PTĐT - Sáng 15/11, Quốc hội thảo luận tại tổ vào dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ và các Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, Tiền Giang cùng tham gia thảo luận.

Về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xử lý những quy định còn mâu thuẫn với các luật khác (Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…), nâng cao chất lượng đầu tư, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng của các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong hoạt động đầu tư kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư tại doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Về chính sách về đầu tư kinh doanh: Nhiều ý kiến cho rằng, để tránh trường hợp lạm dụng, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, đề nghị Ban soạn thảo rà soát, chỉnh sửa quy định về quyền con người, quyền công dân nhằm phù hợp với Hiến Pháp. Theo các đại biểu, những quyền này chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng và mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư: Đa số ý kiến cho rằng, việc rà soát, sửa đổi các quy định về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư là cần thiết, đặc biệt là các quy định về trình tự, thủ tục được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo hướng tăng tính khả thi, bảo đảm quyền của nhà đầu tư được tiếp cận các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung quy định trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết đầu tư thì phải có chế tài xử lý thu hồi các khoản ưu đãi.

Về triển khai thực hiện dự án đầu tư: Một số ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện các nội dung tại dự thảo theo hướng: Bổ sung quy định các căn cứ, tiêu chí để cơ quan có thẩm quyền có cơ sở xem xét, thời hạn hoạt động cụ thể của dự án đầu tư, không quá thời hạn tối đa được quy định trong Luật. Nghiên cứu bổ sung quy định về việc chuyển nhượng dự án đầu tư chưa hình thành tài sản; quy định cụ thể về cấu thành hành vi giao dịch giả tạo về vốn làm cơ sở áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

Luật Đầu tư quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

kem-tin-qh-2-1573807085

Về Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), việc sửa đổi nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính tương thích với một số quy định của các luật mới ban hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Qua đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về doanh nghiệp Nhà nước: Một số ý kiến đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ tác động của việc thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước tới việc tổ chức quản trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có liên quan; không ảnh hưởng tới tiến trình thoái vốn, cổ phần hóa DNNN. Cần nghiên cứu, xác định tỷ lệ Nhà nước nắm giữ vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phù hợp, có thể là 75% nhằm bảo đảm Nhà nước nắm giữ phần vốn góp hoặc cổ phần chi phối, bám sát với quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN.

Về việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử: Các đại biểu cho biết, trong điều kiện khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính là cần thiết và phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, do vậy, tán thành với quy định thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, tuy nhiên, đề nghị rà soát, nghiên cứu bổ sung quy định bảo đảm quản lý nhà nước đối với việc đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử, kiểm soát chữ ký số công cộng, bảo đảm tính pháp lý của chữ ký điện tử để có thể giải quyết các tranh chấp pháp lý (nếu có) xảy ra liên quan đến vấn đề này.

Về hộ kinh doanh: Nhiều đại biểu cho rằng, hộ kinh doanh là một bộ phận cấu thành không nhỏ của nền kinh tế, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, ban hành một nghị định riêng về hộ kinh doanh trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các nội dung về hộ kinh doanh đã được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và bổ sung quy định cụ thể hơn về khái niệm, loại hình, đối tượng được thành lập, nghĩa vụ đăng ký, chủ hộ và các thành viên, quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh; quy định về tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; quy định về quản trị, kế toán, theo hướng đơn giản, thuận lợi về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, trên thế giới hiện nay chỉ có hai nước có quy định pháp lý về hộ kinh doanh (Việt Nam và Trung Quốc còn hình thức hộ kinh doanh cá thể ), do vậy để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, bảo đảm quản lý việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm... của hộ kinh doanh, đề nghị rà soát, bổ sung quy định chặt chẽ nghĩa vụ của hộ kinh doanh, phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

 

Khổng Thủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang