Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Chấn chỉnh hoạt động san gạt, hạ cốt nền, khai thác đất đồi tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 25/06/2020, 14:42:08
Print + | - Font Size: A
Chấn chỉnh hoạt động san gạt, hạ cốt nền, khai thác đất đồi tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

Chấn chỉnh hoạt động san gạt, hạ cốt nền, khai thác đất đồi tại các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

A Font Size: - | +

san-gat-1593070910

PTĐT - Thời gian vừa qua, trên các phương tiện thông tin truyền thông phản ánh tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động san, hạ cốt nền đất sản xuất, đất vườn, đất ở để khai thác đất đồi và khoáng sản gây ảnh hưởng đến môi trường, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn địa phương.

Để bảo vệ khoáng sản, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, chấn chỉnh hoạt động san, hạ cốt nền đảm bảo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản số 2706/UBND-KTN ngày 24 tháng 6 năm 2020 như sau:

Yêu cầu UBND các huyện, thành, thị tạm dừng chấp thuận cho san gạt mặt bằng hạ cốt nền đối với hộ gia đình, cá nhân san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với đất sản xuất, đất vườn đã được giao; Kiểm tra việc chấp hành theo quy định của pháp luật đối với những khu vực đã được chấp thuận cho san gạt, hạ cốt nền trên địa bàn để xử lý.

Giao UBND các huyện, thành, thị:

- Rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng đất để san lấp, đắp nền phục vụ các dự án, công trình xây dựng hạ tầng đã và đang thực hiện trên địa bàn huyện, thành, thị. Hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công của các dự án, công trình xây dựng có nhu cầu khai thác đất để đắp nền công trình lập hồ sơ gửi UBND tỉnh để xem xét quy hoạch và cấp giấy phép khai thác đất đắp nền công trình theo quy định.

-Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

-Việc phát sinh khối lượng vật liệu (đất đồi, các loại khoáng sản khác...) do cải tạo đất, san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đất sản xuất, đất vườn, đất ở UBND cấp huyện phải báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Luật Khoáng sản năm 2010.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

-Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh việc quản lý, khai thác đất đắp nền trên địa bàn tỉnh để đáp ứng được yêu cầu lấy đất san nền cho các dự án trên địa bàn tỉnh và đảm bảo phù họp với các quy định của pháp luật trong trường hợp chấm dứt hiệu lực hoặc điều chỉnh thay thế Quyết định số ll/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh.

-Đề xuất, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh quyết định cho phép tận thu vật liệu phát sinh từ hoạt động cải tạo đất, san, hạ cốt nền đất sản xuất, đất vườn, đất ở mà UBND cấp huyện, UBND cấp xã chấp thuận theo quy định của Luật Khoáng sản. Tổng hợp nhu cầu khai thác đất để đắp nền công trình từ UBND huyện, thành, thị trình UBND tỉnh xem xét cấp phép theo quy định.

Giao Sở Xây dựng căn cứ vào Quy hoạch chung thị trấn; các quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện, thành, thị; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kiểm tra, giám sát sự phù hợp với việc cấp phép các công trình xây dựng; chấp thuận cải tạo đất sản xuất, đất vườn, đất ở của UBND huyện, thành, thị.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc cho phép san, hạ cốt nền để khai thác đất phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng và các loại khoáng sản khác.

PĐT

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang