Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Cần có mục tiêu, giải pháp phù hợp để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 một cách hiệu quả

Thứ năm, 03/09/2020, 13:11:25
Print + | - Font Size: A
Cần có mục tiêu, giải pháp phù hợp để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 một cách hiệu quả

Cần có mục tiêu, giải pháp phù hợp để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 một cách hiệu quả

A Font Size: - | +

1-1599113594
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận hội nghị

PTĐT - Ngày 3/9, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo các nội dung: Kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2020.

1-1599115597

2-1599113693
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo kết quả sản xuất vụ đông 2019, sơ kết vụ mùa 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2020. Vụ đông 2019 toàn tỉnh gieo trồng trên 13.200ha ngô, rau màu các loại, giá trị cây vụ đông đạt khoảng 800 tỷ đồng, chiếm gần 25% giá trị sản xuất trồng trọt trong năm của tỉnh. Vụ mùa năm nay, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến năng suất lúa vụ mùa toàn tỉnh ước đạt 51,9 tạ/ha, năng suất ngô ước đạt 48,7 tạ/ha. Vụ đông 2020 toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 12.300ha ngô, rau các loại; mở rộng diện tích trồng ngô nếp, ngô ngọt, ngô sinh khối, hình thành một số vùng sản xuất mang tính hàng hóa.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đề xuất ý kiến, tập trung vào một số vấn đề: Giải pháp thực hiện chương trình xây dựng NTM; dự kiến nguồn lực, cơ cấu nguồn lực, nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình; làm rõ những điểm mới trong sản xuất cây vụ đông.  

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành, thị dựa trên kết quả của giai đoạn trước để rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp thu các ý kiến đóng góp, phân tích rõ thuận lợi, khó khăn trong triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025, xác định mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế trên cơ sở mục tiêu chung của vùng, đảm bảo tính khả thi cao; phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo tỉnh các chính sách mới và các giải pháp thực hiện chương trình có hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đề ra giải pháp cụ thể đối với những tiêu chí khó, nhất là các tiêu chí về tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường, hạ tầng. Tiếp tục rà soát, cân đối nguồn lực, phân bổ kinh phí phù hợp để duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM.

Về nội dung sản xuất vụ đông, đồng chí nhấn mạnh, sản xuất vụ đông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế xã hội nói chung trong bối cảnh sản xuất gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID – 19. Vì vậy, sản xuất vụ đông cần tổ chức bài bản, xây dựng cơ cấu cây trồng phù hợp, chú trọng các loại cây cho giá trị kinh tế cao; hình thành liên kết sản xuất và thu hút các doanh nghiệp hợp tác đầu tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Các huyện rà soát diện tích đất thuận lợi cho phát triển cây vụ đông để xây dựng kế hoạch, có giải pháp đồng bộ, đặc biệt là những địa bàn đã dồn đổi ruộng đất, thuận lợi cho tưới tiêu; làm tốt công tác dịch vụ nông nghiệp, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện. Đồng thời lựa chọn xây dựng mô hình điểm tại địa phương có tiềm năng về đất đai, nhân lực và đầu ra sản phẩm.

Nguyễn Huế

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang