Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ sáu, 20/11/2020, 11:41:12
Print + | - Font Size: A
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

A Font Size: - | +

12-1605856620
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu chủ trì hội nghị.

PTĐT - Sáng 20/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu –  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, nghe các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch năm 2021; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, xây dựng dự toán ngân sách năm 2021.

Theo dự thảo báo cáo, năm 2020 bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống xã hội. Song tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Do đó, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả quan trọng, 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,4%; giá trị xuất khẩu ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 2 lần so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,17%, hiện còn 4,4% hộ nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70%. Tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp.


btv-3-1605847329
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị.

Về huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 30.900 tỷ đồng; giá trị thực hiện vốn đầu tư công ước đạt 3.620,3 tỷ đồng; giá trị giải ngân, thanh toán vốn (tính đến hết tháng 10/2020) đạt 62,6% kế hoạch. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư đạt mức cao, Phú Thọ là 1 trong 6 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao so với cả nước. Dự báo khả năng huy động vốn đầu tư phát triển năm 2021 đạt khoảng 32.710 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 7.353 tỷ đồng/dự toán 6.193 tỷ đồng; có 12/16 chỉ tiêu ước thu năm 2020 đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách Nhà nước ước đạt trên 16.330 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề: Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021; giải pháp cụ thể để thực hiện các khâu đột phá của tỉnh; giải ngân vốn đầu tư...

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và là năm đầu triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Vì vậy, các cấp, các ngành cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra; xây dựng, ban hành kế hoạch năm 2021 và 5 năm 2021-2025; xây dựng các quy hoạch, đề án, chương trình cần xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng việc thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các dự án đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng có lợi thế. Cùng với đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm của tỉnh; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước; thực hiện đúng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.


btv-2-1605847346
Đồng chí Hoàng Công Thủy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

*Trong chương trình làm việc buổi chiều, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu –  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe các nội dung: Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025; giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục tiêu của Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 nhằm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng, chất lượng, quy mô, tổ chức biên chế đủ các thành phần lực lượng bảo đảm tinh gọn, chặt chẽ, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; trang bị đủ chủng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ cho dân quân thực hiện nhiệm vụ.  

Về chỉ tiêu biên chế hành chính, dự kiến giao chỉ tiêu biên chế hành chính cho các cơ quan, đơn vị từ quý IV năm 2021 là 2.246 biên chế; dự kiến tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 là 30.708 người.

Kết luận các nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát lại toàn bộ số lượng dân quân tự vệ. Việc huy động lực lượng và thanh toán chế độ cho đối tượng này phải trên cơ sở quân số thực tế có mặt tại địa phương. Hỗ trợ công cụ cho lực lượng dân quân tự vệ là cần thiết nhưng cần tính toán cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ.

Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế hành chính và số người làm việc trong đơn vị công lập, Sở Nội vụ cần tính toán, tham mưu cho tỉnh để bố trí số người làm việc trong các đơn vị đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp phù hợp với chức năng, hoạt động của các cơ quan, đơn vị; rà soát lại biên chế sự nghiệp hiện có để điều chỉnh, bổ sung hợp lý.

Sau khi nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; báo cáo kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX của tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp, đúng tiến độ đề ra, thể hiện sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, thành công của Đại hội tạo nên dư luận tốt và sự đồng thuận cao trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực tế. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, khách quan, đảm bảo dân chủ, đúng quy trình nên nhận được sự thống nhất cao. Với khí thế mới, quyết tâm cao, các cấp, các ngành cần cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; phát động phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. 

Nguyễn Huế

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang