Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Tân Sơn

Thứ ba, 06/04/2021, 18:44:19
Print + | - Font Size: A
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Tân Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Tân Sơn

A Font Size: - | +

06-1617700219
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và đoàn công tác tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động tại Công ty TNHH SLP Việt Nam – chuyển sản xuất vải bạt cao cấp xuất khẩu  tại CCN Tân Phú

PTĐT - Ngày 6/4, đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Công Thủy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra; việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội sau Đại hội Đảng của Đảng bộ huyện Tân Sơn. 

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Vi Mạnh Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan. 

08-1617700235

a1-1617713035

Thường trực, BTV Huyện ủy cũng đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai việc tổ chức học tập; tổ chức hội nghị quán triệt, học tập bằng hình thức trực tuyến và các hình thức phù hợp đã giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân quán triệt sâu sắc nội dung chủ yếu, các chỉ tiêu cơ bản, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

a2-1617713099

Thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, Tân Sơn tập trung triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm (1 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, 3 nhiệm vụ về phát triển KT-XH) nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, đồng thời rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác quy hoạch huyện tích hợp quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp có năng lực vào đầu tư sản xuất kinh doanh tại các khu vực, ngành sản xuất có lợi thế…; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp và chỉ đạo thực hiện thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện vào tháng 9 năm 2021.

​​03-1617700235
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy và đoàn công tác tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động tại Nhà máy chế biến gỗ thuộc Công ty CP Tasa tại CCN Tân Phú

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Thường trực, BTV huyện ủy Tân Sơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Đồng chí nhấn mạnh: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đã được Thường trực, BTV Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo được sự lãnh đạo toàn diện của BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy đối với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

Trên cơ sở các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, BTV Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kịp thời các Nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác toàn khóa, trong đó tập trung vào các tiểm năng, thế mạnh của huyện cũng như các khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Phó Bí thư Thường trực đề nghị BTV Huyện ủy Tân Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT đã xây dựng, trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc hoạt động, đúng quyền hạn, chế độ, lề lối làm việc; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên BCH, BTV và từng đồng chí Thường trực Huyện ủy; gắn trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách đối với lĩnh vực được phân công. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí cũng gợi ý huyện, bên cạnh các Nghị quyết chuyên đề đã và đang xây dựng, ban hành, cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành Nghị quyết, chương trình, đề án cụ thể về phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương; tiếp tục có cơ chế, chính sách để đời sống đồng bào ngày càng khá giả hơn.

02-1617700245
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện; đổi mới việc cụ thể hóa, đưa nghị quyết Đảng vào thực tiễn cuộc sống thiết thực, hiệu quả, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với từng cấp độ. Chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp sắp tới, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt công tác dân vận; phát huy hiệu quả hoạt động và giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của  bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra.

a3-1617713877

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã đi thăm, động viên chủ doanh nghiệp và công nhân lao động Công ty TNHH SLP Việt Nam và nhà máy chế biến gỗ của Công ty CP TaSa tại Cụm công nghiệp Tân Phú.

Đồng chí vui mừng nhận thấy trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nền kinh tế, doanh nghiệp vẫn duy trì được sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho lao động tại địa phương với mức thu nhập của người lao động từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các công ty cần phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid 19 bảo vệ sức khỏe người lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, xây dựng tác phong công nghiệp cho lao động địa phương. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, kêu gọi thu hút nhà đầu tư có tiềm năng vào CCN, góp phần phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Đinh Vũ

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang