Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Thảo luận tại tổ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Thứ năm, 06/06/2019, 16:32:11
Print + | - Font Size: A
Thảo luận tại tổ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Thảo luận tại tổ dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

A Font Size: - | +

06

PTĐT - Chiều 6/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Nam, Hậu Giang và Gia Lai cùng tham gia thảo luận.

Dự án Luật Chứng khoán  (sửa đổi), về phạm vi điều chỉnh, so với Luật Chứng khoán hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi lần này có phạm vi điều chỉnh bao quát hơn, bao gồm cả hoạt động thị trường, chủ thể thị trường và hoạt động quản lý nhà nước về chứng khoán và  thị trường chứng khoán (TTCK). Các ý kiến cho rằng, phạm vi sửa đổi bảo đảm yêu cầu rõ ràng, đồng thời bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong đó có việc phát triển TTCK.

Về nguyên tắc áp dụng Luật, dự thảo Luật quy định việc ưu tiên áp dụng Luật Chứng khoán trong trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và các luật khác về hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán... Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có những đặc thù riêng, do đó cần có những hạn chế nhất định trong việc mua, bán chứng khoán để ngăn ngừa rủi ro và bảo đảm an ninh tiền tệ đã được quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng. Vì vậy, đề nghị Cơ quan soạn thảo rà soát và bổ sung trường hợp ngoại trừ đối với hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Về mô hình tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đa số ý kiến cho rằng việc xác lập UBCKNN là cơ quan độc lập, thuộc Chính phủ là cần thiết. UBCKNN trực thuộc Chính phủ sẽ khắc phục được những tồn tại, bất cập hiện nay, giảm bớt các khâu trung gian trong xử lý các tình huống biến động đáp ứng tính chủ động, kịp thời. UBCKNN độc lập cũng giúp cho việc quản lý thống nhất từ ban hành quy chế, cấp và thu hồi giấy phép, bổ nhiệm nhân sự, chủ động ngân sách và nguồn lực sẽ tăng cường hiệu quả quản lý, tăng trách nhiệm của UBCKNN. Bên cạnh đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, làm rõ vị trí, vai trò, mô hình tổ chức của UBCKNN và thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính trong quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng khoán và TTCK, bảo đảm thống nhất với chính tinh thần của Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 19/3/2019 của Chính phủ.

Về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), về vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ, một số ý kiến cho rằng, việc xác định vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ có ý nghĩa quan trọng để xây dựng các quy định khác trong dự thảo Luật. Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước ở địa phương, cơ sở. Trên cơ sở đó, đề nghị Ban soạn thảo quy định chặt chẽ, cụ thể hơn về vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ và bảo đảm phù hợp với quy định về dân quân tự vệ được điều chỉnh tại Luật Quốc phòng.

Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ, qua thảo luận, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng”, vì Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở cơ quan Trung ương như: Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội… do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu tham mưu và tổ chức thực hiện ở tầm vĩ mô, không phải là cấp trên của tổ chức Đảng cơ sở. Thêm vào đó, Ban soạn thảo báo cáo rõ hơn việc bổ sung chức danh “Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy đơn vị quân đội theo quy định của pháp luật” để tránh hiểu lầm giữa nguyên tắc lãnh đạo và nguyên tắc chỉ huy. 

Về Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng, một số ý kiến băn khoăn về quy định “trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã do sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm”. Hiện nay theo Luật Công an Nhân dân thì lực lượng Công an cấp xã đang được xây dựng chính quy, Trưởng Công an xã có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tá. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan Quân đội đảm nhiệm ngay từ thời bình để cụ thể hóa chính sách của Đảng “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, có đủ khả năng, trình độ kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra theo lộ trình nhưng không làm tăng biên chế; đồng thời bảo đảm công bằng về chế độ, chính sách giữa Công an xã và Ban chỉ huy quân sự cấp xã…

Về miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình, dự thảo quy định: Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh; vợ hoặc chồng, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; vợ hoặc chồng, con của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động. Quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên. Người đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người trực tiếp nuôi dưỡng người bị mất sức lao động từ 81% trở lên. Người làm công tác cơ yếu. Qua thảo luận, có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong trường hợp có “vợ hoặc chồng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”, vì nếu có thì những người này đã quá độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Theo chương trình xây dựng luật của Quốc hội, 2 dự án luật trên sẽ được Quốc hội khóa XIV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8.

Khổng Thủy

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang