Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG BÁO THÀNH LẬP CÔNG TY

04/10/2017

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUỐC GIA GROUP. Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NATIONAL AUCTION GROUP COMPANY, tên viết tắt GROUP

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

21/09/2017

Được sự ủy quyền của Đội quản lý thị trường cơ động tỉnh Phú Thọ, Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ tổ chức đấu giá tài sản như sau...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

14/09/2017

Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ - Địa chỉ: Số nhà 1167, Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

31/08/2017

1. Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ - Địa chỉ: Số nhà 1167, Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

14/08/2017

Đơn vị có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ - Địa chỉ: Số nhà 1167, Đường Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Thông báo thành lập doanh nghiệp

14/08/2017

Công ty hợp danh đấu giá tài sản Bảo Quang Minh xin thông báo về việc thành lập công ty với nội dung như sau...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

10/08/2017

Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Việt Trì - Địa chỉ: Phố Minh Hà, phường Tiên Cát, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

10/08/2017

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 374,5m² đất và tài sản gắn liền trên đất gồm ngôi nhà xây 03 tầng nổi và 01 tầng âm ...