Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
THÔNG TIN - QUẢNG CÁO
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

20/06/2017

Được sự ủy quyền của Đội QLTT cơ động – Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ. Công Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ (AAPC) tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước cụ thể như sau...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

20/06/2017

Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ (AAPC) tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

15/06/2017

Được sự ủy quyền của Đội QLTT cơ động – Chi cục QLTT tỉnh Phú Thọ. Công Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ (AAPC) tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước cụ thể như sau...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

09/06/2017

Được sự ủy quyền của Hội đồng định giá tài sản – UBND huyện Hạ. Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ (AAPC) tổ chức bán đấu giá tài sản cụ thể như sau...

Belluni khai trương cửa hàng thời trang thứ 63 tại BigC Việt Trì

30/12/2016

PTO- Ngày 30-12, Tổng công ty 28 khai trương cửa hàng thời trang Belluni thứ 63 tại Big C Việt Trì - Đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

16/12/2016

Công ty Cổ phần Định giá và Đấu giá DATC phía Bắc tại Phú Thọ tổ chức bán đấu giá tài sản sau...

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

08/12/2016

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng tại các phường, xã: Thanh Miếu, Bến Gót, Minh Nông, Sông Lô và Phượng Lâu - thành phố Việt Trì.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

03/12/2016

Được sự ủy quyền của Cục thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án của ông Hoàng Đức Thống...